Gmina Grodzisk coraz ludniejsza

Gmina Grodzisk Mazowiecki notuje kolejny wzrost liczby mieszkańców. Jak wynika z danych Wydziału Ewidencji Ludności grodziskiego Urzędu Miasta na koniec 2011 roku liczba ludności gminy wyniosła 40 842. To wzrost liczby mieszkańców w stosunku do roku 2010 o 749 osób.

Dla porównania na koniec 2010 roku liczba ludności na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki wynosiła -40 093. Na koniec 2009 roku -39 369 osób. Jak widać w ostatnich latach to stała tendencja wywołana kilkoma czynnikami. Pierwszy to z całą pewnością postrzeganie gminy jako miejsca bardzo atrakcyjnego do zamieszkania, dobrze zurbanizowanego, stosunkowo blisko od stolicy i zapewniającego mieszkańcom dobre warunki do wychowywania dzieci. Druga przyczyna to dodatni przyrost naturalny w gminie. Co roku wydział ewidencji ludności melduje kilkaset narodzin dzieci, przed rokiem ponad 500. Trzeci to porządkowanie spraw formalnych związanych z mieszkaniem w gminie bez zameldowania. Jak wynika ze statystyk, co roku pewna grupa mieszkańców zdobywa się na ten krok i melduje na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. AW

Reklama