Ulica Kościuszki uroczyście oddana po remoncie

Kilkudziesięciu mieszkańców gminy Wiskitki, wzięło dziś udział w uroczystym zakończeniu przebudowy centrum miejscowości Wiskitki, wraz z jego główną ulicą, czyli ulicą Kościuszki. Inwestycja została zrealizowana w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” – działania 3.1 „Infrastruktura Drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Ponad 2 lata trwała jedna z bardziej widocznych inwestycji w Gminie Wiskitki, czyli ”Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach”. Dla mieszkańców miejscowości to niezwykle ważny szlak, bo przebiegający przez centrum zabytkowej miejscowości, dawnego miasta, jednego ze starszych na Mazowszu. Warto dodać, że remont dotyczył miejscowości, której centrum zostało wpisane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w całości jako zabytek najpierw ruralistyczny, potem urbanistyczny.

Dziś, dzięki inwestycji centrum Wiskitek zyskało nową jakość. Zostały wyremontowane ulice wokół Placu Wolności, został przebudowany plac przed kościołem i Białym Domkiem, nową nawierzchnię zyskała też ulica Kościuszki. Ponadto zostały wyremontowane chodniki, urządzona zieleń, wybudowana kanalizacja deszczowa oraz ściekowa. Poza zabiegami estetycznymi, remont sprawił, że poprawiło się bezpieczeństwo komunikacyjne. Ulica Kościuszki została poszerzona, a w miejscu kolizyjnego skrzyżowania ulic Kościuszki i Sokołowskiego, pojawiło się bezkolizyjne rondo.

-Dzięki funduszom udało się wyremontować centrum tej miejscowości, czego gratuluję władzom gminy i powiatu oraz mieszkańcom. Ich determinacja sprawiła, że dziś Wiskitki są piękniejsze, bezpieczniejsze i nowoczesne. To co tu się stało potwierdza wysiłki wielu podobnych samorządów, ponoszących wiele wyrzeczeń, by wszystkim żyło się znacznie lepiej- powiedział w czasie uroczystości Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Gospodarzem uroczystości były władze Gminy Wiskitki. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały władze urzędu marszałkowskiego, powiatu żyrardowskiego oraz gospodarz Gminy Wiskitki wójt Grzegorz Miastowski. Po uroczystości goście przespacerowali centrum miejscowości.

Wartość projektu to 3 199 375,12 PLN, z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 1 850 503,15 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Okres realizacji Projektu: 15.09.2009- 29.11.2011. oprac Anna Wrzesień

Reklama