Żyrardów na europejskim szlaku najciekawszych zabytków przemysłowych

Żyrardów znajdzie się wśród najciekawszych zabytków przemysłowych w Europie na Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH. Dzięki temu zyska dodatkową promocję turystyczną w Europie, stałe miejsce na proponowanym szlaku zabytków przemysłowych Europy Wschodniej, a być może także stanie się tzw. punktem kotwicznym w Polsce (jednym z najistotniejszych i najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc europejskiej historii przemysłu). Miejsce w ERIH może też pomóc Żyrardowowi w łatwiejszym korzystaniu z funduszy krajowych i europejskich na odnowę zabytków i poprawę infrastruktury turystycznej.

Po podjęciu decyzji o przystąpieniu miasta Żyrardowa do ERIH przez Radę Miasta ( decyzja została podjęta w lutym), zgodę na przystąpienie do europejskiego projektu będzie musiał wyrazić Minister Spraw Zagranicznych, do którego wystąpi z taką prośbą Wojewoda Mazowiecki, następnie Żyrardów czeka wizyta przedstawiciela zarządu stowarzyszenia ERIH.

Jeśli uda się pokonać wszystkie formalności Żyrardów zorganizuje 30 czerwca pierwszą imprezę w ramach ERIH tzw. Industriadę.

Celem projektu ERIH jest zwrócenie uwagi na wspólne europejskie dziedzictwo przemysłowe oraz promocja turystyczna miejsc związanych z historią przemysłu.

Dziś w Europie siecią ERIH połączonych jest ok 850 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego, głównie znajdujących się w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Luksemburgu i Holandii. W tej chwili tworzone są kolejne punkty kotwiczne w Europie Wschodniej, gdzie pobiegną dalsze odgałęzienia szlaku, pomniejsze szlaki regionalne i tematyczne. Wśród punktów kotwicznych są już polskie zabytki na Śląsku.

System szlaków ERIH składa się obecnie z trzech głównych elementów: Główny Szlak składa się z punktów kotwicznych, obiektów o ogromnym znaczeniu historycznym i turystycznym, które zostały wybrane przez ekspertów. Wyznaczono również Szlaki Regionalne na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii (przedstawiają one historię przemysłu różnych regionów w Europie) oraz 10 Europejskich Szlaków Tematycznych (ukazujących szczegółową historię głównych gałęzi przemysłu) w 23 krajach Europy.

Szlak Zabytków Techniki to pierwszy szlak z Europy Środkowo-Wschodniej, który został w całości wpisany do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Docelowo projekt ERIH wspierany przez Unię Europejską ma obejmować 66 punktów kotwicznych w 7 krajach.

Roczna składka za przystąpienie do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego to 500 euro rocznie. Anna Wrzesień

Reklama