Żyrardów razem z Mszczonowem o śmieciach

Miasto Żyrardów rozważa możliwość przystąpienia do Związku Międzygminnego Mazowsza Zachodniego, lub przynajmniej współpracy ze Związkiem w zakresie rozwiązania problemu śmieciowego. Chodzi o nowe przepisy, które obligują każdy samorząd do utylizacji lub odzyskiwania własnych śmieci na swoim terenie.


Przypomnijmy, dziś miasto Żyrardów dysponuje jedynie kończącym swoją żywotność wysypiskiem śmieci i nie ma wielkich szans na wybudowanie zakładu utylizacji, dlatego prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk uznał, że warto porozumieć się z gminami Związku i innymi gminami, które chcą wspólnie stawić czoła nowym przepisom.

-Być może przeszkodą przystąpienia do Związku będzie to, że miasto Żyrardów ma swoje schronisko i zespół urbanistyczno- projektowy, bo statut Związku przewiduje współpracę gmin w tym zakresie. W tej sytuacji być może wystarczy zawrzeć porozumienie o chęci współpracy Żyrardowa w tym zakresie- wyjaśniał prezydent, prosząc radnych miejskich o wyrażenie zgody na takie działania.

Mszczonów w porozumieniu z gminami Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie oraz kilkoma innymi gminami takimi jak Sochaczew, Grodzisk Mazowiecki czy Pruszków prowadzą rozmowy na temat budowy na terenie gminy Mszczonów zakładu utylizacji odpadów. Tym razem lokalizacja zakładu miałaby zostać wyznaczona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zakład utylizacji miałby zostać wybudowany przez prywatnego inwestora.

Zgoda Rady Miasta Żyrardowa nie oznacza automatycznego zawarcia porozumienia, ale jest zielonym światłem do podjęcia działań przez prezydenta w tym zakresie./ Anna Wrzesień

Reklama