Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Menadżerem Regionu 2011

Grodzisk Mazowiecki „Filarem Polskiej Gospodarki” a Grzegorz Benedykciński „Samorządowym Menadżerem Regionu 2011”, w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2011”. Konkurs przeprowadzony został przez redakcję dziennika Puls Biznesu i agencję badawczą TNS Pentor pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki.

W ramach tegorocznego konkursu, po raz pierwszy wyróżniono także samorządy lokalne, przyznając prezydentom, burmistrzom i wójtom tytuły Samorządowych Menedżerów Regionu.
Przed dokonaniem wyboru agencja badawcza TNS Pentor zwróciła się do wszystkich gmin w Polsce z zapytaniem o wskazanie samorządów, które ich zdaniem są liderami w regionie. Spośród wszystkich gmin w danym województwie, samorządowcy musieli wybrać jedną, ich zdaniem najlepszą.

Wśród 10 najlepszych menadżerów na Mazowszu burmistrz Grzegorz Benedykciński został wskazany jako najlepszy. Zaraz za nim na 2 miejscu znalazł się burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, na trzecim prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- Waltz
http://filary.pb.pl/samorzady

Głównymi kryteriami dla jednostek samorządu, na podstawie których wyłoniono liderów w województwie były: tempo rozwoju, pozyskanie pieniędzy unijnych, wspieranie przedsiębiorców działających na terenie danej gminy i integracja społeczności lokalnej. Przedstawiciele samorządów gminnych dokonywali także oceny własnych planów inwestycyjnych, określając charakter potrzeb w tym zakresie oraz możliwości i wyzwania związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie podlegały takie obszary jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej. Brano pod uwagę również budowę i modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych, informatyzację gminy, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też budownictwa komunalnego.

To kolejne wyróżnienie tak dla Grodziska Mazowieckiego jak i burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego. Przypomnijmy burmistrz ma na swoim koncie wiele tytułów w tym tytuł : Europejczyka Roku, który przyznano mu w 2006 roku.

Reklama