Drugi etap kanalizacji w Radziejowicach, w poniedziałek o godzinie 19.30 spotkanie z mieszkańcami

W poniedziałek o godzinie 19.30 w Centrum Kultury w Radziejowicach odbędzie się spotkanie dla mieszkańców dotyczące budowy kanalizacji ( drugi etap). 11 kwietnia wójt gminy Radziejowice Kazimierz Drążkiewicz podpisał umowę na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Tartak Brzózki i Radziejowice. Fizycznie prace jak szacuje wykonawca mogą ruszyć jesienią tego roku. To drugi etap realizowanej w gminie inwestycji kanalizacyjnej. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: INSTALBUD Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 6a cena: 10 762 531,34 zł brutto (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden 34/100 złotych brutto), w tym podatek VAT = 23%, tj. 2 012 505,86 zł (słownie: dwa miliony dwanaście tysięcy pięćset pięć 86/100 złotych). -Wykonawca spełnia wszystkie warunki zawarte w siwz oraz złożył najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu- informuje Agnieszka Jasińska z Urzędu Gminy Radziejowice. Oprac. jn

Reklama