Kanalizację w Guzowie zbuduje Skanska

Firma Skanska będzie realizowała budowę kanalizacji sanitarnej w Guzowie Osadzie i Guzowie w gminie Wiskitki. Kontrakt o wartości niemal 3,5 mln zł brutto zostanie zrealizowany do końca listopada bieżącego roku. Gmina Wiskitki właśnie podpisała umowę na wykonanie zadania z firmą, która wygrała przetarg na wykonanie tej inwestycji.

W ramach projektu wykonanych zostanie ponad 5,5 km kolektorów sanitarnych, 0,5 km kanałów bocznych oraz niemal kilometr kolektorów tłocznych. -W ramach powierzonych zadań zrealizujemy również 4 przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz systemem monitoringu pracy pompowni – mówi Ireneusz Kierys, menadżer projektu.

Po wykonaniu robót kanalizacyjnych firma odbuduje nawierzchnie oraz uzyska pozwolenia na użytkowanie. Umowa dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada oraz Guzów przy ul. Sienkiewicza i przy drodze krajowej nr 50.

Budowa kanalizacji oznacza korzyści i podniesienie komfortu życia obecnych i przyszłych mieszkańców obu wsi.

-To ważny odcinek kanalizacji, bo to ten fragment zostanie podłączony jako pierwszy do gminnej oczyszczalni ścieków- mówi wójt gminy Wiskitki Grzegorz Miastowski.

Jest to I etap realizacji części 1 projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.

Jak informuje Agnieszka Piejak z firmy Skanska, wykonawca ma doświadczenie z zakresu budownictwa hydro inżynieryjnego na terenie województwa mazowieckiego. W 2011 roku firma zakończyła budowę systemu wodnokanalizacyjnego w Otwocku, teraz realizuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze Mazowieckiem, Pułtusku, Brwinowie, Brańszczyku oraz Józefowie. Oprac AW

Reklama