Raport z prac drogowych na odcinku C autostrady A2 (Bogl a Krysl)

Spółka BOGL a KRYSL stara się uspokoić obserwatorów budowy odcinka C autostrady A2 i zapewnia, że prace na tym odcinku, mimo różnych przeciwności, są intensywne i postępują zgodnie z harmonogramem. Nie ma zatem zagrożenia, że spółka nie dotrzyma październikowego terminu oddania 20 km odcinka. Zastrzega jednak, że może (z  powodu niesprzyjających warunków) nie udać się udostępnić odcinka na EURO 2012. Firma wzmogła politykę informacyjną po tym, jak kolejni podwykonawcy zaczęli protestować na węźle autostradowym przeciwko członkowi konsorcjum i do niedawna głównemu wykonawcy odcinka C autostrady A2 firmie DSS (Dolnośląskie Surowce Skalne). Podwykonawcy ogłosili całej Polsce poprzez stacje radiowe i telewizyjne, że ten odcinek nie ma szans powstać do EURO 2012.

Poniżej publikujemy oświadczenie BOGL a KRYSL.

BOGL a KRYSL – spółka odpowiedzialna za prace drogowe na odcinku C autostrady A2 – dotychczas wykonał ponad 87,5% warstwy mrozoochronnej, 80,5% warstwy stabilizacji oraz blisko 53% podbudowy bitumicznej. Roboty są prowadzone w trybie kilkuzmianowym, 7 dni w tygodniu na wszystkich fragmentach odcinka C. Postęp prac na odcinku C autostrady A2 na dzień 16 kwietnia 2012 roku – względem stanu z dnia 2 kwietnia 2012 roku – jest następujący: realizacja nasypów – wzrost o 1 punkt procentowy, zaawansowanie narastające 88,5%, warstwa mrozoochronna – wzrost o ponad 2 punkty procentowe, zaawansowanie narastające 87,5%, warstwa stabilizowana cementem – wzrost o ponad 25 punktów procentowych, zaawansowanie narastające 80,5%, podbudowa pomocnicza KŁSM – wzrost o ponad 14 punktów procentowych, zaawansowanie narastające 66,5%, podbudowa zasadnicza MMA (mieszanka mineralno-asfaltowa) – wzrost o ponad 12 punktów procentowych, zaawansowanie narastające 53%, realizacja warstwy wiążącej – wzrost o 25 punktów procentowych, zaawansowanie narastające 45%.

Zamknięcie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2012 roku. BOGL a KRYSL zakłada terminowe zakończenie inwestycji. Dotychczas BOGL a KRYSL wykonał 22 obiekty mostowe na odcinku C autostrady A2. Ustroje nośne wszystkich mostów i wiaduktów zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez GDDKiA.

-Spółka BOGL a KRYSL to firma z ogromnym doświadczeniem, w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych na terenie całej Europy. Podejmując się finalizacji odcinka C autostrady A2 wzięliśmy pod uwagę zarówno niezwykle krótki czas realizacji – do mistrzostw EURO 2012 zostały niecałe 1,5 miesiąca – jak i opóźnienia powstałe na wcześniejszych etapach prowadzonych przez poprzednich wykonawców. Zależy nam na wywiązaniu się z powziętych zobowiązań, dlatego też prace na odcinku C są prowadzone przez nas przez 7 dni w tygodniu, w trybie kilkuzmianowym. Zrobimy wszystko, by odcinek C autostrady A2 był przejezdny na EURO 2012. Należy jednak zwrócić uwagę, że dotychczasowe warunki pogodowe – obfite opady deszczu – znacznie utrudniają prowadzenie prac drogowych” – mówi Ivo Sochorek, członek zarządu BOGLA a KRYSL.

Budowa 20-kilometrowego odcinka C autostrady A2 między Strykowem a Konotopą jest kluczową inwestycją BOGL a KRYSL na terenie Polski. BOGL a KRYSL specjalizuje się w budowie dróg i autostrad oraz mostów. Dotychczasowe doświadczenie oraz ukończone inwestycje są gwarancją sprawnej realizacji projektów. W marcu 2012 roku firma BOGL a KRYSL przejęła od DSS całość prac na odcinku C autostrady A2./ oświadczenie i zdjęcie nadesłane przez BOGL a KRYSL/

Reklama