„Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” kontynuują szkolenia

 

Od kwietnia 2011 r. w mszczonowskim Gminnym Centrum Informacji ruszył projekt szkoleniowy oraz pierwsze kursy realizowane w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”. Koszt całego projektu to kwota 1,5 mln zł w tym dofinansowanie łączne w kwocie 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to kwota 1,3 mln zł oraz 200 tys. zł dofinansowania pochodzącego z środków rządowych.

Beneficjentami projektu mogą być:

– Osoby pracujące – zatrudnione na podstawie kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.

– Uczestniczące w szkoleniu niezależnie od pracodawcy, a więc z własnej woli.

– Pełnoletnie – ukończone 18 lat.

– Zamieszkałe na terenie miasta lub gminy Mszczonów i zatrudniona na terenie województwa mazowieckiego.

– Zatrudnione w zakładach pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów niezależnie od miejsca zamieszkania.

– W jednej grupie szkoleniowej (10 osobowej), może być maksymalnie 2 osoby z tego samego zakładu pracy.

W projekcie NIE MOGĄ wziąć udziału osoby samozatrudnione – prowadzące działalność gospodarczą, a także rolnicy.

Od początku trwania projektu, czyli od kwietnia 2011r. do końca maja 2012r. z bezpłatnych szkoleń w GCI skorzystało już 60 osób. Dzięki projektowi uzyskali oni nowe umiejętności i zdobyli cenne na rynku pracy kwalifikacje. Docelowo wsparciem zostanie objętych 290 osób.

Aktualnie trwają zajęcia na kursach:

Języka angielskiego poziom średniozaawansowany – (łącznie 3 grupy, 30 osób)

Języka angielskiego First Certificate in English (FCE) – (jedna grupa, 10 osób)

Języka angielskiego Certificate in Advanced English (CAE) – (jedna grupa, 10 osób)

Języka angielskiego poziom podstawowy – (jedna grupa, 10 osób)

Tworzenie stron www z wykorzystaniem programów grafiki komputerowej (jedna grupa, 10 osób)

Komputerowy podstawowy z wykorzystaniem technik psychospołecznych ( dwie grupy, 20 osób)

Kurs przedsiębiorczości – otwieranie, prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków UE (jedna grupa, 10 osób).

W poniedziałek 21 maja 2012r. odbyły się kolejne losowania w ramach bezpłatnych kursów na prawo jazdy kat.C z elementami języka angielskiego, prawo jazdy kat.C+E dla posiadających kat. C z elementami jęz. angielskiego, prawo jazdy kat. C ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz prawo jazdy kat. C+E dla osób posiadających kat.B. Łącznie na kursy te będzie uczęszczało 50 osób. Pierwsze zajęcia ruszą jeszcze w czerwcu br.

Kolejny nabór na kurs komputerowy zaawansowany z wykorzystaniem technik psychospołecznych (jedna grupa, 10 osób) zakończył się 25 maja br., a w poniedziałek 28 maja odbyło się losowanie uczestników tego właśnie szkolenia. Pierwsze zajęcia dla jednej 10-cio osobowej grupy przewidziane są na czerwiec br.

W ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” w mszczonowskim GCI organizowane będą jeszcze – kurs operatora koparko-ładowarki (40 osób), kurs księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych (10 osób), kurs kadry i płace z wykorzystaniem technik informatycznych (10 osób). Nabór na każdy z kursów poprzedzony będzie akcją informacyjną na oficjalnych stronach internetowych Mszczonowa i Gminnego Centrum Informacji, na łamach Merkuriusza Mszczonowskiego oraz na plakatach rozwieszanych na terenie miasta i gminy Mszczonów. Szkolenia w ramach projektu będą trwały do maja 2013 roku. Rafał Wasilewski

Reklama