Na odcinku C Autostrady A2 jest już asfalt

Bogl a Krysl zakończyła prace przy budowie nawierzchni asfaltowej na odcinku C Autostrady A2.Teraz pracuje nad oznakowaniem poziomym, budową odwodnienia, barier akustycznych, kończy też budowę wiaduktów. Zapewnia również kolejny raz, że termin oddania inwestycji to październik 2012 roku, zaś na EURO 2012 droga zyska status przejezdności.

Oświadczenie BOGL a KRYSL

BOGL a KRYSL – spółka odpowiedzialna za prace drogowe na odcinku C autostrady A2 – wykonała 100% podbudowy bitumicznej oraz 100% warstwy wiążącej. Ponadto, w całości została zrealizowana warstwa mrozoochronna, stabilizacyjna, podbudowa pomocnicza KŁSM. Intensyfikacja robót w zakresie nawierzchni bitumicznej na odcinku C jest możliwa dzięki zastosowaniu przez BOGL a KRYSL nowoczesnego rozściełacza do układania asfaltu, który wbudowuje materiał na całej szerokości 11-metrowej jezdni. Prace na odcinku C autostrady A2 prowadzone są równolegle na dwóch pasach ruchu.

Oprócz prac w zakresie nawierzchni bitumicznych BOGL a KRYSL prowadzi jednocześnie roboty związane z galanterią odcinka C:

  • instalacja elementów odprowadzających wodę w ponad 95%
  • montaż barier wynosi blisko 68%
  • rozpoczęto także prace związane z oznakowaniem poziomym, które wynosi 11,2%

 

Spółka sukcesywnie otwiera także wiadukty – w dniu 15 maja, BOGL a KRYSL oddał do użytku wiadukt WD279, który umożliwia bezpieczny przejazd nad autostradą A2 drogą krajową nr 50. BOGL a KRYSL zapewnia, że do Mistrzostw EURO2012 otworzone zostaną kolejne 4 wiadukty.

Kluczową inwestycją BOGL a KRYSL na terenie Polski jest kontynuacja budowy 20-kilometrowego odcinka C autostrady A2 między Strykowem a Konotopą. Wartość umowy zawartej z GDDKiA wynosi 756,06 mln zł brutto. Projekt prowadzony jest w konsorcjum z Dolnośląskimi Surowcami Skalnymi od sierpnia 2011 roku. W marcu 2012 roku firma BOGL a KRYSL przejęła od DSS całość prac na odcinku C autostrady A2. Partnerzy konsorcjum podpisali aneks do umowy, na mocy którego spółka BOGL a KRYSL została liderem konsorcjum, którego członkiem nadal pozostają Dolnośląskie Surowce Skalne. Prace na odcinku C autostrady A2 będą realizowane przez BOGL a KRYSL zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez GDDKiA.

Zamknięcie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2012 roku, a droga będzie przejezdna na Euro 2012. /nadesłane przez Bogl a Krysl/

Reklama