Czerwoniak nadal na topie- wyniki naboru do szkół średnich w powiecie żyrardowskim

Najstarsze żyrardowskie liceum LO im Stefana Żeromskiego wybrało w tym roku, na miejsce kontynuowania nauki ponad 300 kandydatów, absolwentów gimnazjów.  W sumie szkoła przyjęła 720 zgłoszeń, zaś dysponuje blisko 190 miejscami.

Co do tego, że żyrardowski Czerwoniak jest dobrą szkołą, nie ma wątpliwości. Jego absolwenci to m.in. aktorka Joanna Trzepiecińska, aktor Jarosław Gajewski, czy malarz Artur Krajewski. Świadczą o tym również coroczne wyniki matur i rekrutacja na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą. Oczywiści bliskość Warszawy robi swoje. -Trudno nie przyznać, że najlepsze stołeczne licea są dla nas konkurencją, ale zapewniam że nie nauczymy w Żyrardowie mniej niż w dobrych stołecznych szkołach- mówi dyrektorka LO im. Stefana Żeromskiego Genowefa Milczarek.

I tym deklaracjom najwyraźniej zaufali gimnazjaliści, którzy licznie wybrali właśnie tę szkołę. W sumie szkoła odnotowała 724 zgłoszenia, przy czym 212 uczniów wskazało to liceum jako szkołę pierwszego wyboru. Pozostali gimnazjaliści to ci, którzy wskazali dodatkową klasę w tej szkole lub wybrali liceum w drugiej lub trzeciej kolejności.

Największa liczba osób chce uczyć się w klasie 1 d pol- hist- wos bo aż 61 uczniów oraz w  1 b czyli mat- geo- inf, bo aż 47 uczniów jest zdecydowanych na tę klasę.  Tę  ostatnią klasę klasę też wybrało najwięcej uczniów jako klasę drugiego i trzeciego wyboru do aż 145 osób.

Póki nie ma jeszcze wyników egzaminu gimnazjalnego, trudno szacować jaka liczba punktów zapewni miejsce w tej szkole. Na razie dyrekcja LO przyjmuje minimum 85 punktów.

Zdecydowanie gorzej wypadł nabór do innych szkół średnich w Żyrardowie i powiecie żyrardowskim. W LO w ZS nr2 jest zdecydowanych kontynuować naukę w trzech klasach w sumie 21 uczniów na 55 przygotowanych miejsc ( jako szkołę II i III wyboru wskazało LO -75 osób)

W 6 klasach w technikach w ZS nr 1 przy ulicy Bohaterów w Żyrardowie chce uczyć się  w sumie 70 uczniów na przygotowanych 112 miejsc ( 111 uczniów wskazało szkołę jako ewentualne miejsce nauki)

W 4 klasach technikum w ZS nr 2 chce się uczyć 49 uczniów, a szkoła jest w stanie przyjąć 100 uczniów ( 105 uczniów wskazało to technikum jako ewentualną szkołę).

W szkole zawodowej przy ZS nr 1 chce się uczyć 33 uczniów, przygotowano dla nich 36 miejsc ( II i III wybór – 54 uczniów).

W szkole zawodowej przy ZS nr 2 chce się uczyć 74 uczniów, miejsc jest 70, podań w sumie wpłynęło od 97 uczniów.

Rekordowo niski nabór ma LO im Szarych Szeregów w Mszczonowie na 180 miejsc, zgłosiło się 41 uczniów, jako ewentualną szkołę wskazały to LO- 102 osoby.

Nieźle wypadł nabór do technikum w ZS w  Mszczonowie na 88 przygotowanych miejsc wpłynęło w sumie 95 podań I wyboru i i 132 podania uczniów z II i III wyboru.

W zasadniczej szkole zawodowej w ZS w Mszczonowie przygotowano 48 miejsc, chce się uczyć 34 uczniów, a w sumie wpłynęły 54 podania od gimnazjalistów.

Bardzo ładnie wypadł też nabór do LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej na 66 przygotowanych miejsc wpłynęło w sumie 100 podań zdecydowanych na naukę w tej szkole. W sumie szkoła przyjęła 167 podań od gimnazjalistów.

Słabo wypadł też nabór do ZS nr 3 w Wiskitkach. Na 128 przygotowanych miejsc w 4 technikach wpłynęło 40 podań I wyboru, z II i III- 99 podań uczniów. Na 32 miejsca przygotowane w LO w tej szkole wpłynęło 15 podań uczniów zdecydowanych na tę szkołę oraz 76 podań uczniów rozpatrujących tę klasę, jeśli nie dostaną się do innych szkół. /oprac Anna Wrzesień

Reklama