Reymonta i Jaktorowska doczekają się remontu

Jest szansa na remont drogi nr 719 w granicach miasta Żyrardowa. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich właśnie zamknął przetarg na przebudowę tego fragmentu.

Chodzi o modernizację dwóch ulic: Reymonta i Jaktorowskiej, usytuowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719. Remont będzie polegał głównie na wymianie chodników, budowie ścieżki rowerowej oraz częściowym remoncie nawierzchni asfaltowej.

– O i taki remont głównie nam chodziło. Są to bowiem bardzo ruchliwe ulice, ale jednocześnie mało bezpieczne dla pieszych i rowerzystów- mówi prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk. Remont tej ulicy jest szczególnie ważny, w przededniu oddania obwodnicy Żyrardowa do użytku i prognozowanego wzrostu natężenia ruchu w ciągu obu ulic.

Aby przyspieszyć realizację inwestycji, prezydent Żyrardowa z porozumieniu z Radą Miejską podjął decyzję o finansowym udziale miasta w realizacji tego zadania. Jeszcze w roku 2010, po podpisaniu umowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, miasto wykonało dokumentację projektową.

Prócz remontów ciągów pieszych i jezdni w projekcie znajduje się przebudowa dwu skrzyżowań – w ulicy Jaktorowskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Lelewela oraz w ulicy Reymonta, przy skrzyżowaniu z ulicą Św. Jana. Tu pojawi się sygnalizacja świetlna, co poprawi bezpieczeństwo, szczególnie dzieci idących do szkoły.

W ramach inwestycji planowana jest m.in. przebudowa chodników i zjazdów oraz budowa ścieżek rowerowych w ul. Reymonta i Jaktorowskiej. Odnowiona zostanie częściowo również nakładka asfaltowa. W planach jest też remont mostu na rzece Pisi.

Prace powinny ruszyć jeszcze latem. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w ciągu najbliższych dni. Całą inwestycja ma się zakończyć do 30 kwietnia 2013 roku. /AW

Reklama