Salezjanie: 25 lat temu tu stanął krzyż!


„25 lat temu tu stanął krzyż!” – tymi słowami rozpoczął swoje kazanie okolicznościowe J. E. ks. biskup senior Alojzy Orszulik w czasie uroczystej Mszy św., która sprawowana była w dniu 25 rocznicy przeniesienia krzyża na miejsce powstania nowej parafii p.w. św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie. Wraz z sędziwym biskupem przy ołtarzu stanął świadek tamtych wydarzeń sprzed ćwierćwiecza i pierwszy budowniczy kościoła, ks. prałat Jerzy Bors oraz ks. Henryk Chibowski, salezjanin, obecny proboszcz tej parafii.

Dnia 14 czerwca 1987 roku wysoki sześciometrowy krzyż został przeniesiony z wielkim entuzjazmem przez licznie zgromadzonych wiernych w uroczystej procesji z kościoła farnego p.w. Matki Bożej Pocieszenia, mieszczącego się przy głównym placu miasta. Od tego pamiętnego dnia – na placu budowy rozpoczęto sprawowanie Msze św. dla mieszkańców nowo powstającego osiedla Wschód. Początkowo nowo powstająca parafia prowadzona była przez księży diecezjalnych z archidiecezji warszawskiej, a następnie – po nowym podziale diecezji w Polsce z 25 marca 1992 roku – z diecezji łowickiej. Podwaliny pod nową parafię złożył ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, ks. dziekan Jerzy Bors, który decyzją Kurii Metropolitalnej Warszawskiej dnia 10 czerwca 1989 roku przekazał rozpoczęte prace budowlane ks. Mirosławowi Czarnołęckiemu. Natomiast oficjalny dekret ks. Prymasa Józefa Kardynała Glempa erygujący parafię pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie datowany jest na 15 października 1989. Dnia 20 lutego 1990 roku następuje formalne objęcie parafii przez ks. Czarnołęckiego, pierwszego proboszcza. Poświęcenie niewielkiego kościoła nastąpiło bardzo szybko. Już 4 września 1990 o godz. 18.00 uroczystą Mszę św. sprawował w nim Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski, który poświęcił nowy kościół oraz budynek parafialny.

Kolejnym niezwykle ważnym wydarzeniem w dziejach parafii św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie było przekazanie jej Zgromadzeniu Salezjańskiemu (Prowincji św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie). Dokonało się to mocą dekretu biskupa łowickiego Alojzego Orszulika 17 czerwca 1993 roku. Kolejny proboszczem, a jednocześnie pierwszym proboszczem-salezjaninem został mianowany ks. Zbigniew Dziedzic. Trzecim proboszczem został ks. Walerian Jastrzębiec-Święcicki (od 1 sierpnia 1999 roku do 31 lipca 2006 roku). Natomiast obecnym proboszczem od dnia 1 sierpnia 2006 roku, jest ks. Henryk Chibowski.

W swoim kazaniu biskup Orszulik podziękował wspólnocie salezjańskiej i zachęcił parafian by korzystali z ich posługi sakramentalnej i kształtowali w swoich rodzinach ducha religijnego, budując je na sakramentalnych związkach małżeńskich. „Zdrowa rodzina jest fundamentem rozwoju społeczeństwa” – podkreślił biskup.
Dalej mówił on: „Nie ulegajcie naporowi laicyzmu i sekularyzmu, który proponuje ludziom szczęście bez Boga, bez wartości wyrastających z Krzyża Chrystusowego. Dawajcie świadectwo swojej więzi z Chrystusem i Jego Kościołem, bez względu na to co nieprzyjaciele krzyża o nim mówią, hałaśliwie opluwają. Krzyż stoi i stać będzie bez względu na to jak zmienia się świat. Zwycięstwem, które zwycięża świat z jego potwornościami jest nasza żywa wiara w Trójjedynego Boga Ojca Syna i Ducha Świętego.”

Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele parafian podziękowali biskupowi seniorowi, że pomimo podeszłego wieku przybył do Żyrardowa, wygłosił Słowo Boże i sprawował Eucharystię. Krótkie słowo wspomnienia skierował również do zebranych ks. kanonik Jerzy Bors. Liturgię Mszy św. przygotowali przedstawiciele różnych grup parafialnych, a oprawę mszy św. przygotowała schola męska pod kierunkiem Andrzeja Słojewskiego oraz schola wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym SILOE.

Po zakończonej Eucharystii biskup Orszulik poświęcił nowo wyremontowaną i wyposażoną zakrystię./ nadesłane przez ks. Tomasza Zielińskiego

Reklama