Wójt Radziejowic Kazimierz Drążkiewicz złożył rezygnację

 

Wójt Radziejowic Kazimierz Drążkiewicz złożył rezygnację z pełnionej funkcji wójta i MAO czyli koordynatora do spraw inwestycji kanalizacyjnej, jaka realizowana jest w gminie. Nieoficjalnie wiadomo,że wczoraj(4 lipca) wójt poinformował radnych o swojej decyzji. Kazimierz Drążkiewicz wygrał ostatnie wybory samorządowe, w Radzie Gminy zasiedli też radni z jego poparciem. Jednak podczas sesji absolutoryjnej także i oni wstrzymali się od głosu, tym samym nie powiedzieli tak za absolutorium dla wójta gminy za zeszły rok. Wójt w niedługim czasie po sesji poszedł na zwolnienie lekarskie, teraz przebywa na urlopie wypoczynkowym. Decyzja wójta być może podyktowana jest brakiem współpracy z Radą Gminy. Wyraźnie poróżnili się wójt i radni. Wykonanie budżetu Radziejowic za zeszły rok otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po braku absolutorium istnieje możliwość nawet ogłoszenia referendum. -Taka informacja z decyzją o rezygnacji wójta gminy Radziejowice wpłynęła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- informuje Ivetta Biały, rzeczniczka wojewody mazowieckiego. Wojewoda mazowiecki nie podejmuje decyzji w tej sprawie, otrzymał wyłącznie informację, teraz radni Rady Gminy Radziejowice podczas sesji podejmą decyzję o wygaszeniu bądź nie mandatu wójta gminy dla Kazimierza Drążkiewicza. Po decyzji radnych, wdrażana jest dalsza procedura, wójt zostaje decyzją radnych lub nie. W przypadku wygaszenia mandatu wójta, wojewoda mazowiecki wnioskuje do premiera o wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki wójta w gminie do czasu ogłoszenia przedterminowych nowych wyborów- podkreśla Ivetta Biały. Justyna Napierała

Reklama