Radziejowice nieoficjalnie

 

Najprawdopodobniej to Mirosław Łukowski będzie pełnił obowiązki wójta Radziejowic do czasu przedterminowych wyborów. To kolejna informacja, jaka płynie w ostatnim czasie z gminy. Ciąg wydarzeń rozpoczął się od sesji absolutoryjnej, po niej wójt składa rezygnację. Nie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za zeszły rok. Przypomnijmy: Każdego roku radni Radny Gminy spotkają się na tak zwanych sesjach absolutoryjnych. Sesja to innymi słowy ocena wykonania budżetu za miniony, w tym przypadku 2011 rok. Sesja podczas której zarówno komisja rewizyjna jak i budżetowa przedstawiają wnioski do realizacji w Urzędzie Gminy. Tak było i tym razem, jednak pomimo udzielonego kredytu zaufania przez komisję rewizyjną, która wnioskowała o udzielenie absolutorium dla wójta gminy, nie zostało ono przyznane. Komisja rewizyjna zaznaczyła we wnioskach końcowych między innymi, że wydatki na remont dróg gminnych należy realizować zgodnie z planem wydatków przyjętych przez Radę Gminy Radziejowice, komisja wnioskuje także o zarządzenie kontroli stanu liczników poboru wody i obciążenia należną, komisja zwróciła uwagę na niewykorzystanie środków przeznaczonych na planowanie przestrzenne, należy przygotować wniosek i regulamin najmu mieszkań komunalnych. Radni zwrócili uwagę na niewykonanie wodociągu dla wsi Budy Mszczonowskie, należy też zaprowadzić prawidłową ewidencję mienia komunalnego z uwzględnieniem 15 nieruchomości we wsi Tartak Brzózki i naliczać opłatę za użytkowanie- czytamy w dokumencie. Komisja budżetowa zwróciła między innymi uwagę na brak planowanej budowy studni w Korytowie, komisja dała negatywną opinię dla wykonania budżetu. Wójt gminy nie otrzymał absolutorium. Kazimierz Drążkiewicz podczas sesji mówił o konieczności większych nakładów na remonty dróg, bo te były w bardzo złym stanie, jak dodał, bywało, że karetka pogotowia miała trudności z dojazdem do posesji. Wójt też przytaczał realizowane w gminie inwestycje jak kanalizacja, która generuje duże pieniądze i uszczupla budżet, mówił o nowym placu zabaw w Kuklówce, jaki powstał w ramach projektu radosna szkoła, nowych wiatach przystankowych czy wodociągach ale też o przesiedleniach mieszkańców z budynków gminnych będących w najgorszym stanie technicznym. Wynik sesji stał się niejako powodem do podjęcia decyzji, jak mówi Kazimierz Drążkiewicz nie widzi możliwości dalszej współpracy i składa rezygnację z pełnionej funkcji. 19 lipca Rada Gminy wygasiła wójtowi mandat, najprawdopodobniej tę funkcję do czasu przedterminowych wyborów obejmie Mirosław Łukowski. W latach 2003 – 2005 Mirosław Łukowski wyznaczany pełnił obowiązki wójta w gminach między innymi takich jak: Nadarzyn, Wodynie, Szulborze Wielkie, Skórzec, Sobienie Jeziory, Korytnica, także pełnił funkcję burmistrza Łaskarzewa. Nie należy do żadnej partii politycznej .Od września 2006 roku jest głównym specjalistą w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Oprac. jn

 

Reklama