Rośnie liczba firm na terenie Gminy Wiskitki

Od 1 stycznia 2012 roku do 12 lipca odnotowano 37 wpisów firm, które rozpoczynają działalność. W tym samym czasie działalność zakończyło 18 firm. W sumie na terenie gminy działają 442 firmy, czyli przedsiębiorstwa, których głównym miejscem wykonywania działalności jest Gmina Wiskitki. To bardzo dobry sygnał dla samorządu, bo choć trwa kryzys nie maleje liczba osób, które postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i pracować na własny rachunek.

 

A zakładanie własnej firmy jest proste jak nigdy dotąd. Ułatwienie, którym miała być rejestracja firmy przy jednym okienku, stała się faktem. Co więcej, dziś można zarejestrować firmę przez Internet i tą samą drogą zawiesić lub zakończyć jej funkcjonowanie. Warunkiem skorzystania z drogi internetowej jest posiadanie podpisu elektronicznego (płatny) lub też profilu zaufanego (profil zaufany jest bezpłatny). Jeśli przedsiębiorca nie ma ani jednego, ani drugiego może wznowić działalność gospodarczą lub zawiesić ją przez Internet, ale pod warunkiem, że w ciągu 7 dni odwiedzi osobiście urząd gminy, któremu podlega i tam potwierdzi dyspozycję.

Liczba przedsiębiorstw na terenie Gminy Wiskitki powinna nadal rosnąć. Po wybudowaniu obwodnicy Wiskitek oraz oddaniu do użytku ukończonej autostrady A2 oraz zjazdu z autostrady w Wiskitkach (planowane ukończenie inwestycji do 15 października 2012), rozwój gminy powinien nabrać tempa. Przykładem są miejscowości, gdzie zostały wybudowane drogi międzynarodowe i usytuowane przy nich zjazdy z nich. W ciągu kilku lat wzrasta liczba firm logistycznych i transportowych oraz innych przedsiębiorstw, dla których ważne jest położenie przy głównym szlaku. Dodatkowo Wiskitki położone są między dwiema aglomeracjami: warszawską oraz łódzką, co jeszcze podnosi wartość terenów przy autostradzie. Gmina ma zresztą do dyspozycji kilkadziesiąt ha gruntów inwestycyjnych przygotowanych dla przyszłych inwestorów.

Reklama