Tereny Wspólnoty Pastwiskowej z Wiskitek zostaną zagospodarowane

Około 36 ha bardzo atrakcyjnych terenów położonych bezpośrednio między autostradą A2 (Węzeł Wiskitki) i drogą krajową nr 50, wkrótce będzie wystawionych na sprzedaż. To dawne łąki a obecnie nieużytki, historycznie należące dla udziałowców, mieszkańców miasta, potem miejscowości Wiskitki, przeznaczone do wypasu bydła domowego, w szczególności krów. Ponieważ zmienił się charakter miejscowości, tereny od lat leżały odłogiem. Nie tylko nie służyły mieszkańcom, ale nie generowały też wpływów do budżetu gminy choćby z tytułu podatków od nieruchomości.

 

-Teraz sytuacja wreszcie się zmieni, bo wiosną 36 ha zostało przekazanych w formie darowizny na rzecz Gminy. Zgodnie z porozumieniem ze Wspólnotą Pastwiskową, grunty mają zostać sprzedane inwestorowi lub inwestorom, którzy wybudują na tym terenie zakłady pracy- mówi wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Miastowski.

 

Na razie nie wiadomo co się stanie z pozostałymi terenami Wspólnoty, w sumie chodzi o kilkadziesiąt ha, bo nie zapadła jeszcze decyzja mieszkańców w tej sprawie. Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na uwłaszczenie terenów, a jedynie na przekazanie lub sprzedaż w części lub całości i spożytkowanie pieniędzy na cel społeczny, służący społeczności miejscowości Wiskitki.

 

Wg tej zasady, zostanie zagospodarowany dochód ze sprzedaży 36 ha, przekazanych Gminie. – To mieszkańcy Wiskitek członkowie Wspólnoty Pastwiskowej, zgodnie z umową, zdecydują, na jaki cel zostaną wydane pieniądze – zapewnia wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Miastowski.

 

Przeznaczenie terenu na sprzedaż i pozyskanie kolejnych miejsc pracy w Wiskitkach jest dobrze oceniane przez większość mieszkańców miejscowości i Gminy. W obecnej sytuacji, kiedy bezrobocie na koniec maja w powiecie żyrardowskim wyniosło 14,5%, zakłady pracy stają się ważnym elementem funkcjonowania Gminy.

Reklama