Wojciech Horbot dostał absolutorium

 

 

Wojciech Horbot prezes Spółdzielni Mieszkaniowej we Mszczonowie uzyskał absolutorium. Oznacza to, że nadal będzie pełnił swoją funkcję, na stanowisku zostaje między innymi także zastępca prezesa Ewa Mirgos. Walne zebranie odbyło się w piątek 20 lipca. Przypomnijmy to kolejne podejście do walnego zebrania, ostatnie miało miejsce 20 czerwca i zakończyło się przed czasem, przed udzieleniem absolutorium dla zarządu. Zebranie pokazało podziały jakie zaistniały wśród członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Piątkowe spotkanie zgromadziło ponad sto pięćdziesiąt osób, ponad dziewięćdziesiąt osób było za udzieleniem zarządowi absolutorium ponad sześćdziesiąt przeciw. Głosowanie było tajne. Nie obyło się też bez kłótni i ostrej wymiany zdań.

Reklama