Agroturystyka w Żabiej Woli

 

Blisko 10 gospodarstw agroturystycznych zarejestrowanych zostało na terenie gminy Żabia Wola. Aby takie gospodarstwo mogło formalnie zaistnieć należy wypełnić dokument o jego powołaniu i złożyć w Urzędzie Gminy, w Żabiej Woli u pani Anieli Baraniak.

Jak informuje Przemysław Borowy z Mazowieckiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Żabiej Woli, MODR na terenie gminy współpracuje z jednym takim gospodarstwem. Znajduje się ono w Siestrzeni. Agroturystyka wypełnia lukę w oznakowaniu PKD, nie jest to działalność gospodarcza. Wykonywać może ją wyłącznie rolnik. Zwykle jest to wynajem pokoi w domu rolnika, nigdy w specjalnym budynku do tego przygotowanym- dodaje Przemysław Borowy.

Osoba korzystająca z takiej usługi w ramach ceny za nocleg może otrzymać dodatkowe atrakcje takie jak jazdę konno czy posiłki. Nie można na terenie gospodarstwa sprzedawać pamiątek, jest to wówczas działalność gospodarcza. Agroturystyka to alternatywna forma zarobkowania dla rolnika. To wypoczynek w warunkach wiejskich, może być połączony z pomocą w pracach rolniczych. Agroturystyka dawniej nazywana była wczasami pod gruszą. Gmina Żabia Wola jest doskonałym miejscem do prowadzenia tego typu działalności, jednak ekonomicznie może być to dla rolnika jedynie forma wsparcia budżetu a nie stałego źródła dochodu. jn

 

Reklama