Gmina Wiskitki buduje kanalizację

Do końca listopada w Guzowie i Guzowie Osadzie zostanie wybudowania sieć kanalizacyjna. Intensywne prace trwają od mają br. W tym czasie budowlańcy ułożyli kilkaset metrów sieci kanalizacyjnej, a także wybudowali część przyłączy do granic posesji poszczególnych odbiorców. Sieć w Guzowie jako pierwsza zostanie podłączona do już działającej oczyszczalni ścieków w Guzowie.

W sumie firma Skanska realizująca inwestycję wybuduje ponad 5,5 km kolektorów sanitarnych, 0,5 km kanałów bocznych oraz niemal kilometr kolektorów tłocznych wreszcie 4 przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz systemem monitoringu pracy pompowni.

Budowa kanalizacji oznacza korzyści i podniesienie komfortu życia obecnych i przyszłych mieszkańców obu wsi. -To ważny odcinek kanalizacji, bo to ten fragment zostanie podłączony jako pierwszy do gminnej oczyszczalni ścieków- przypomina wójt gminy Wiskitki Grzegorz Miastowski. Jest to I etap realizacji części pierwszego projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.

Po wykonaniu robót kanalizacyjnych w Guzowie firma odbuduje nawierzchnie oraz uzyska pozwolenia na użytkowanie. Umowa dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada oraz Guzów przy ul. Sienkiewicza i przy drodze krajowej nr 50.

Kontrakt o wartości niemal 3,5 mln zł brutto zostanie zrealizowany do końca listopada bieżącego roku, choć prace nie są łatwe, bo firma przy okazji budowy musi usunąć pozostałości dawnej sieci kanalizacyjnej należącej do już nie istniejącego PGR-u lub Cukrowni Guzów.

Reklama