70 tys na zajęcia dodatkowe dla dzieci z Wiskitek

Gmina Wiskitki pozyskała 70 tys zł na projekt pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Zgodnie z regulaminem, projekt jest finansowany w całości, bez udziału własnego Gminy Wiskitki.

Jest to oferta dodatkowych zajęć dla dzieci z klas pierwszych i trzecich szkół podstawowych na terenie gminy Wiskitki. Do programu przystąpiły wszystkie szkoły poza Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Guzowie.

Projektem zostanie objętych: 55 uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiskitkach, 55 uczniów Szkoły Podstawowej we Franciszkowie i 38 uczniów Szkoły Podstawowej w Guzowie. W sumie dzięki funduszom ze wsparcia skorzysta 148 uczniów.

 

Programem zostaną objęci uczniowie z najniższymi wynikami w nauce (30 uczniów), z wadami wymowy (40 uczniów), z wadami postawy (20 uczniów), wreszcie uczniowie szczególnie uzdolnieni (58 uczniów).

 

Każda ze szkół przygotowała własny pomysł, wg którego będzie realizowała zajęcia. W ramach zajęć w Wiskitkach i Franciszkowie będą realizowane zajęcia wyrównawcze (czytanie i pisanie), zajęcia logopedyczne, oraz zajęcie dodatkowe matematyczno- przyrodnicze, plastyczne i teatralne dla uzdolnionych uczniów.

W Miedniewicach będą realizowane zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie i zajęcia rozwijające matematyczno- przyrodnicze dla uczniów zdolnych. W ramach projektu zostaną też zorganizowane dwie wycieczki dla 41 uczniów.

To jeszcze nie wszystko. Uczniowie biorący udział w projekcie zostaną doposażeni w materiały dydaktyczne oraz niezbędny sprzęt specjalistyczny do realizacji zaplanowanych zajęć.

Projekt będzie realizowany od października br. do sierpnia 2013 roku.

 

Reklama