Artykuły z miesiąca: wrzesień, 2012

Dach Centrum Kultury w Radziejowicach czeka remont

  Coraz bliżej jest remont dachu budynku Centrum Kultury w Radziejowicach. Pierwszy przetarg na wykonanie nie przyniósł rozstrzygnięcia bowiem cena znacznie przewyższała zaplanowaną na remont dachu kwotę- informuje Wioletta Micewicz, dyrektor Centrum Kultury w Radziejowicach. Kolejny przetarg najprawdopodobniej wyłoni wykonawcę. Szacunkowy zaplanowany koszt remontu to 220 tysięcy złotych. Z dachu usunięte zostaną elementy azbestowe, położone […]

Dziś sesje w Mszczonowie i Grodzisku Mazowieckim

  Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa i Joanna Wróblewska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim zapraszają na sesje rad gmin. W Mszczonowie obrady rozpoczną się o godzinie 13, w Grodzisku Mazowieckim o godzinie 16. Proponowany porządek obrad sesji w Mszczonowie: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady […]

W Kuklówce jest bezpieczniej

  Jak informuje stowarzyszenie Nasza Kuklówka we wrześniu z inicjatywy mieszkańców zamontowane zostały progi spowalniające na odcinku ul. Chełmońskiego między ul. Babie Lato i Sosnową, oraz przed kościołem. Wyjazd z kościoła stał się bezpieczniejszy dzięki zainstalowaniu lustra drogowego.

30 września wybory wójta gminy Radziejowice

  W niedzielę 30 września mieszkańcy gminy Radziejowice wybiorą wójta. Nowy szef gminy będzie rządził dwa lata tej kadencji, wybory są przedterminowe, konieczne po rezygnacji byłego już wójta Kazimierza Drążkiewicza. O fotel najwyższej funkcji w gminie ubiega się sześcioro kandydatów, dwie kobiety i czterech mężczyzn. Rozpoczęli już kampanię wyborczą, są to głównie wspólne spotkania z […]

Praca w UG w Wiskitkach

  Wójt Gminy Wiskitki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Wiskitkach ul. Kościuszki 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne: – wykształcenie wyższe, – co najmniej trzyletni staż pracy, – znajomość zagadnień prawnych z zakresu administracji samorządowej, prawa zamówień publicznych, przepisów Kpa, prawa budowlanego, – posiadać […]

Rusza kolejny sezon szczepienia lisów

Do 7 października Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi akcję szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Preparat jest zrzucany z samolotów na lasy, pola i łąki województwa. Nie wolno dotykać szczepionki – bo preparat z zapachem człowieka nie zostanie podjęty przez dzikie zwierzęta. Szczepienie jest wykonywane przy użyciu doustnej szczepionki umieszczonej we wnętrzu przynęty o kształcie niewielkiej kostki […]

Dożynki jednoczą i przyciagają

d Dożynki coraz mocniej wpisują się w gminne tradycje. Tam, gdzie rolnictwo dobrze funkcjonuje, święto plonów staje się wyjątkowym wydarzeniem, nie tylko ze względu na uroczystość podziękowania w czasie Mszy Świętej za plony i złożenie wieńców dożynkowych, ale zaczyna też pełnić rolę najważniejszej gminnej imprezy, jednoczącej wszystkie sołectwa i przyciągającej gości i turystów. Tegoroczne dożynki […]

Wiadukty nad A2 mają być gotowe w październiku

Niedokończone wiadukty nad autostradą A2 na terenie Gminy Wiskitki mają być gotowe na 15 października 2012r. Takie zapewnienie złożył właściciel Bogl a Krysl wykonawca odcinka C autostrady A2, w czasie konferencji prasowej 12 września br. -Do połowy października zostaną zakończone wszystkie urządzenia mostowe, za które odpowiedzialny jest Bogl a Krysl- poinformował w czasie konferencji w […]

Rada Gminy Wiskitki przyjęła Apel w sprawie nazwy węzła „Wiskitki”

Gmina Wiskitki nie zasypia gruszek w popiele. Po zwołaniu przez miasto Żyrardów nadzwyczajnej sesji ws. nazwy węzła autostradowego i przyjęcia przez Radę Miasta stanowiska w sprawie zmiany nazwy węzła Wiskitki na węzeł Żyrardów, oraz zwołaniu nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego w tej samej sprawie, Gmina Wiskitki zwołała własną nadzwyczajną sesję w sprawie spornego węzła.   […]

Grodzisk Mazowiecki zawiązuje konsorcjum do powstania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji

Grodzisk Mazowiecki ponawia próbę pozyskania dofinansowania na powstanie w Natolinie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji. W tym celu Rada Miejska Grodziska Mazowieckiego podjęła na sierpniowej sesji decyzję o zawarciu konsorcjum z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. -Podjęcie uchwały jest ważnym krokiem, bo pozwala nam na wystąpienia o fundusze unijne w tej sprawie, bez których takiego centrum nie wybudujemy- […]

Reklama