Podsumowanie prac na cmentarzu żydowskim w Żyrardowie

21 września 2012 r. odbędzie się w Resursie i na cmentarzu żydowskim w Żyrardowie spotkanie dla miłośników historii, osób dbających o zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego, nauczycieli historii, innych przedmiotów społecznych, sztuki, opiekunów projektów ochrony dziedzictwa i propagujących turystykę, opiekunów wolontariuszy działających jako animatorzy inicjatyw obywatelskich.

Spotkanie będzie dotyczyło podsumowania projektu inwentaryzacji cmentarza żydowskiego w Żyrardowie. Celem przedsięwzięcia było przygotowanie mapy kirkutu z odniesieniem do bazy danych o osobach pochowanych oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej nagrobków.

Projekt i jego rezultaty to wynik współpracy Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, które w niniejszym zadaniu reprezentuje koordynatorka całego przedsięwzięcia – Bożena Gąsiorowska wraz z grupą podopiecznych i Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie reprezentowanego w projekcie przez Justynę Żak oraz prof. Daniela Wagnera z Izraela – potomka żyrardowskich Żydów.

Licealiści pod opieką Bożeny Gąsiorowskiej porządkowali teren cmentarza i sporządzali dokumentację fotograficzną macew. Prof. Daniel Wagner sczytywał dane z nagrobków, po czym tworzył listę osób pochowanych według wspólnie sporządzonego przez uczestników projektu planu cmentarza. Oddelegowane z Muzeum Justyna Żak i Roksana Kulis-Lemiesz uzupełniały dane korzystając z zasobów archiwalnych Urzędu Stanu Cywilnego w Żyrardowie. W efekcie powstała lista wszystkich macew znajdujących się na cmentarzu wraz z przyporządkowanymi do nich fotografiami, baza danych osób pochowanych i dokładna mapa kirkutu.

Przewidywany program spotkania w okolicznościach uroczystego podsumowania lokalnego projektu ochrony dziedzictwa Na rzecz dialogu kultur 21.09.12

Żyrardów, Resursa ul 1 Maja 45

11.45-12.00 uroczyste powitanie gości przez honorowego gospodarza spotkania w Resursie Prezydenta Miasta oraz oficjalne ogłoszenie rezultatów pracy w przedsięwzięciu i dalszych planów co do ich wykorzystania.

12.00-12.45 wystąpienie organizatorów projektu z prezentacją przedsięwzięcia

12.45- 13.30 prezentacja Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego przybliżająca ogólne założenia podobnych projektów i ich efekty; ukazująca mapę podobnych przedsięwzięć, założenia Przywróćmy pamięć i wsparcie tego programu na stronie fundacji np. Porozmawiajmy o Wartościach

13.30- 13.45 przerwa

13.45-14.30 prezentacja Daniela Hanocha Wagnera i jego związków genealogicznych z miastem

Dalsza część spotkania na żyrardowskim kirkucie:

ok.15.00 – 16.00 prezentacja zasobów cmentarza na obiekcie ze szczególnym udziałem Daniela Wagnera, Bożeny Gąsiorowskiej, Justyny Żak oraz liderów młodzieży w roli przewodników.

/Tekst oraz zdjęcie nadesłane przez Justynę Żak z Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie/

 

Reklama