Projekty unijne w mszczonowskim GCI

 

Dzięki projektowi unijnemu 290 osób z terenu gminy Mszczonów zyska nowe umiejętności. W Gminnym Centrum Informacji we Mszczonowie od kwietnia 2011 roku trwają szkolenia w ramach projektu „OTWARCI NA WIEDZĘ – KONKURENCYJNI W PRACY” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31 maja 2013 roku. Dofinansowanie, jakie udało się pozyskać Gminie Mszczonów na ten cel to ponad 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to kwota 1,3 mln zł oraz 200 tys. zł dofinansowania pochodzącego z środków rządowych.

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji lokalnej społeczności, krzewienie idei społeczeństwa uczącego się przez całe życie i rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez realizację programów szkoleniowych uwzględniających nowoczesne techniki informacyjno -komunikacyjne oraz przekaz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

Przypomnijmy, iż beneficjentami projektu są: osoby pracujące(zatrudniona na podstawie kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego), uczestniczące w szkoleniu niezależnie od pracodawcy, pełnoletnie, zamieszkałe na terenie miasta lub gminy Mszczonów i zatrudniona na terenie województwa mazowieckiego lub zatrudnione w zakładach pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów niezależnie od miejsca zamieszkania. W jednej grupie szkoleniowej (10 osobowej), może być maksymalnie 20% osób (czyli 2 osoby) z tego samego zakładu pracy. W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby samozatrudnione (prowadzące działalność gospodarczą).

 

W ramach projektu odbyły się i zakończyły następujące szkolenia:

Język angielski poziom średniozaawansowany (20 os.)

Kurs komputerowy European Computer Driving Licence ECDL (20 os.),

Kurs komputerowy podstawowy z wykorzystaniem technik psychospołecznych (20 os.),

Kurs prawa jazdy kat.C z elementami jęz. angielskiego (20 os.),

Kurs przedsiębiorczości – otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków UE (10 os.),

Kurs magazyniera z obsługą urządzeń transportu bliskiego (20 os.).

W trakcie realizacji są następujące szkolenia:

Jęz. angielski, poziom podstawowy (10 os.) ,

Język angielski, poziom średniozaawansowany (10 os.),

Język angielski, poziom FCE (10 os.),

Język angielski, poziom CAE (10 os.),

Kurs komputerowy zaawansowany z wykorzystaniem technik psychospołecznych (10 os.),

Kurs tworzenia stron www z wykorzystaniem programów grafiki komputerowej (10 os.),

Kurs prawa jazdy kat.C z elementami jęz. angielskiego (10 os.),

Kurs prawo jazdy kat.C+E dla posiadających kat.C (10 os.),

Kurs prawo jazdy kat.C+E dla posiadających kat.B (10 os.),

Kurs prawa jazdy kat.C ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (20 os.),

Kurs operatora koparko-ładowarki kl. III (40 os.),

Aktualnie trwa jeszcze (do 10 września br.) rekrutacja na:

Kurs księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych (10 os.),

Kurs kadry i płace z wykorzystaniem technik informatycznych (20 os.).

Łącznie w ramach projektu przeszkolonych zostanie 290 osób. Wszystkie kursy odbywające się w ramach projektu są bezpłatne, a ich oferta jest różnorodna i pomyślana w ten sposób, aby zwiększyć „dopasowanie” zawodowe do oczekiwań lokalnego rynku pracy.

Dzięki projektowi uczestnicy szkoleń zdobędą zupełnie nowe, cenne na rynku pracy kwalifikacje. Odpowiednie bowiem kompetencje, otwartość na dokształcanie się, zdobywanie kolejnych umiejętności, elastyczność w poruszaniu się na rynku pracy oraz związana z tym skłonność do poszukiwania i zdobywania nowej wiedzy mogą skutecznie przeciwdziałać wykluczeniom społecznym. Osoby kształcące się – zarówno pracujące, jak i poszukujące pracy – dzięki uzupełnianiu wiedzy, przekwalifikowaniu się, zdobyciu nowych umiejętności mają większą możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Inwestowanie we własną indywidualną wiedzę i podnoszenie kwalifikacji wzmacnia jednocześnie kapitał społeczny, co z kolei jest ważne dla funkcjonowania społeczności lokalnej, ale również dla rozwoju całej gospodarki.

 

Rafał Wasilewski,

koordynator merytoryczny projektu

 

 

 

Reklama