Stanowisko GDDKiA/o w Warszawie ws. A2 i obwodnicy Żyrardowa

Stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
W odniesieniu do informacji podanych na konferencji prasowej zorganizowanej wczoraj (12.09.2012r.) przez przez firmę Bogl a Krysl, generalnego Wykonawcę odcinka C autostrady A2 Stryków-Konotopa oraz obwodnicy Żyrardowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuję, że zgodnie z zapisami kontraktu, zakończenie pracy na odcinku C autostrady A2 przewidziane jest na 15 października 2012r. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma warunków umowy, GDDKiA O/Warszawa będzie naliczać kary.
Na obwodnicy Żyrardowa trwają ostatnie prace związane z włączeniem trasy do istniejącego śladu DK 50 w m. Cyganka i Słabomierz, umocnieniem skarp i rowów, montażem urządzeń brd oraz wykonaniem oznakowania poziomego. Inwestor będzie mobilizował Wykonawcę do zakończenia prac na ciągu głównym do 1 listopada 2012r.
Małgorzata Tarnowska
Rzecznik Prasowy GDDKiA Oddział w Warszawie
Reklama