Żyrardów coraz młodszy

Ponad 5 tys uczniów rozpoczęło naukę w tym roku szkolnym w mieście Żyrardowie w podległych mu placówkach. W roku szkolnym 2012/2013, uczyć się będzie dokładnie 5148 uczniów w 206 oddziałach.

W szkołach podstawowych powstały 93 oddziały dla prawie 2tys 300 uczniów. W gimnazjach będzie 45 oddziałów, o łącznej liczbie ponad 1100 uczniów. Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego uczy się  566 młodych ludzi w 20 oddziałach.

Dla najmłodszych przygotowano 34 oddziały przedszkolne oraz 14 oddziałów w szkolnych zerówkach.

To jednak tylko część uczniów kształcących się w czerwonym mieście. Do tego dodać należy uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Bohaterów, Zespole Szkół nr 2 przy Legionów Polskich, a także uczniów Szkoły Społecznej STO, szkół specjalnych oraz dwu szkół wyższych Collegium Masoviense (szkoła medyczna) oraz Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego. Wreszcie nie można pominąć studentów Szkoły Filmowej Andrzeja Wajdy, którzy odbywają część zajęć w Żyrardowie.

Reklama