Grodzisk dementuje informację ws. spalarni

Nie ma takich planów i nie ma podstaw prawnych, by na terenie którejkolwiek z grodziskich wsi: Kłudno Stare, Chlebnia czy Tłuste powstała spalarnia odpadów. Takie oświadczenie trafiło do rąk wszystkich radnych Rady Miejskiej oraz obecnych przedstawicieli mediów na ostatniej sesji Rady Miejskiej Grodziska Mazowieckiego w dniu 24 października br.

Burmistrz Grzegorz Benedykciński zdecydował o wydaniu oficjalnego stanowiska w tej sprawie, po tym jak jedna z ogólnopolskich gazet napisała o rzekomo mającej powstać spalarni przy parku rozrywki. Po szybkiej reakcji miasta, gazeta co prawda w kolejnym wydaniu umieściła sprostowanie, ale kolejne media oraz sami mieszkańcy podchwycili doniesienie.

Obowiązujący plan zagospodarowania dla terenu części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia (…) w swoich zapisach zakazuje lokalizowania inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji drogowych i infrastruktury technicznej oraz inwestycji w zakresie łączności publicznej, jeżeli ich lokalizacja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Plan wprowadza też zakaz utylizacji odpadów na tym terenie”- czytamy w oświadczeniu.

Reklama