Nazwa Węzeł Wiskitki zostaje

Mała Gmina Wiskitki wygrała z Żyrardowem w sporze o nazwę węzła autostradowego. GDDKIA podtrzymała swoje stanowisko w tej sprawie i przyznała rację gminie Wiskitki, w której leży węzeł.

Choć to dla większości kierowców drobiazg, dwa samorządy stoczyły o ten mały szczegół na mapie prawdziwą batalię. Gmina Wiskitki, licząca niecałe 10 tys mieszkańców zaangażowała w obronę nazwy węzła wszystkich mieszkańców, radnych a nawet kościół. Żyrardów prowadził kampanię w mediach i zbierał podpisy na ulicach. Tyle tylko, ze Gmina Wiskitki odrobiła lekcje i stoczyła główną bitwę o nazwę 2 lata wcześniej. Dziś więc szansa na zmianę decyzji w GDDKiA była mała. Teraz już nie ma wątpliwości. GDDKiA rozważyła ponownie argumenty obu stron i zdecydowała. Nazwa węzła pozostanie bez zmian, a węzeł będzie nosił nazwę Wiskitki./red

Reklama