Rusza konkurs Człowiek Ziemi Żyrardowskiej

 Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza IV edycję Konkursu „Człowiek Ziemi Żyrardowskiej”. Celem Konkursu jest promowanie osób, które mają istotny wpływ na życie kulturalne, popularyzację sportu i turystyki, rozwój potencjału gospodarczego oraz aktywizację społeczności lokalnych powiatu żyrardowskiego. Nagrodzeni będą laureaci w czterech kategoriach konkursowych:
  • kultura,
  • sport,
  • biznes
  • życie publiczne.

Tegoroczna edycja ma odmienny od dotychczasowych charakter. Różnica polega na sposobie wyboru laureatów. Złote Wrzeciono i statuetki czekają na osoby, które uzyskają największą ilość głosów poparcia w organizowanym na tę okoliczność konkursie SMS-owym. Novum tegorocznej edycji to także udział partnera, jakim jest redakcja tygodnika „Życie Żyrardowa”. Partner, oprócz partycypacji w kosztach związanych z konkursem, bierze na siebie obowiązek  organizacji platformy SMS-owej i koordynacji etapu związanego z głosowaniem. Nie ulegają zmianie pozostałe zasady Konkursu. W dalszym ciągu mieszkańcy powiatu żyrardowskiego mogą zgłaszać kandydatury do konkursu, ten etap zakończy się w dniu 2 listopada 2012 r. Kolejne działanie konkursowe jest przypisane Kapitule, która w ciągu dwóch tygodni nominuje grupę 16 osób. Następnie nominowani staną w szranki w fazie głosowania SMS-owego.

Na początek zatem, zapraszamy Państwa do zgłaszania na załączonych do niniejszego ogłoszenia formularzach osoby, które w Państwa ocenie spełniają kryteria konkursowe. Formularze  prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób określony w § 12 Regulaminu Konkursu.

Warunki konkursu, sposób zgłaszania i wyłaniania zwycięzców zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie www.powiat-zyrardowski.pl

http://www.powiat-zyrardowski.pl/redir,index?wiecej=482&wiecej_news=1./ \nadesłane przez Andrzeja Ciołkowskiego/

Reklama