Natalia i Hubert wygrali XV Festiwal Piosenki Dziecięcej

 XV Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej 2012odbył się 14 listopada 2012 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Udział w konkursie zgłosiło 20 uczestników z 14 placówek:

Zespołów Szkół Publicznych w Żyrardowie Nr 4, Nr 7, Nr 2, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej, Młodzieżowego Dom Kultury w Żyrardowie a także Szkół Podstawowych w Lutkówce, Michałowie, Guzowie, Miedniewicach, w Mszczonowie, w Piekarach, w Osuchowie, w Bobrowcach i Szkoła Podstawowa w Franciszkowie

 

Utwory wykonywane przez dzieci oceniało Jury w składzie :

Olga Sosińska-Dudkiewicz muzykolog, nauczyciel muzyki

Robert Siniarski – muzyk, instruktor Osiedlowego Domu Kultury „Koliber”

Arkadiusz Nalej – muzyk, animator muzyczny.

Przy ocenie jury brało pod uwagę: wartość artystyczną utworów, w tym wartość kompozycji muzycznych, sposób wykonania prezentowanych utworów, dobór repertuaru, premiowało także piosenki nowych (autorskie).

Poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki. W poszczególnych kategoriach przyznano po 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

kategoria (kl. I-III)

 

NAGRODA:

 1 miejsce – Natalia Wiechowska, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

2 miejsce – Anna Słojewska, Szkoła Podstawowa w Lutkówce

3 miejsce – Zuzanna Dropińska, Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie

WYRÓŻNIENIE:

Roksana Magierska – Szkoła Podstawowa w Guzowie

Marceli Wójcicki – Szkoła Podstawowa w Franciszkowie

Dominika Jędrzejewska – ZSP Nr 2 w Żyrardowie

 II kategoria (kl. IV-VI)

NAGRODA:

1 miejsce – Hubert Słojewski – Szkoła Podstawowa w Lutkówce

2 miejsce – Klaudia Woszczyk – Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

3 miejsce Magdalena Dąbkowska – ZSP Nr 4 w Żyrardowie

WYRÓŻNIENIE:

Julia Szmigiel – Szkoła Podstawowa w Michałowie

Zuzanna Marczak – Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie

Michał Słojewski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uhonorowane zostały również placówki. Organizatorem Festiwalu jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie.

Reklama