Ratujmy…od zapomnienia

Od rana 1 listopada trwa kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na żyrardowskiej nekropolii. Stowarzyszenie „Fabryka Feniksa” po raz szósty organizuje zbiórkę na żyrardowskim cmentarzu pod hasłem „Ratujmy naszą historię od zapomnienia”.

 

Wspólnie z młodzieżą kwestuje prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk oraz wielu zaproszonych do akcji gości, cieszących się społecznym autorytetem. Akcję wspiera również parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia.

Pieniądze zebrane podczas tegorocznej kwesty przeznaczone będą na odnowienie i konserwację kolejnego zabytkowego nagrobka rodziny Tuszewskich, z popiersiem św Piotra oraz Świętą Rodziną, znajdującego się na miejscowej nekropolii.

Na terenie żyrardowskiego cmentarza spoczywają osoby związane z historią miasta i kraju – powstańcy, żołnierze, prezydenci Żyrardowa, organizatorzy życia kulturalnego i społecznego, i ci najliczniejsi, którzy swoim życiem zasłużyli na pamięć przyszłych pokoleń. Wiele nagrobków to swego rodzaju dzieła sztuki, arcydzieła rzemiosła kamieniarskiego.

 

Zainicjowana w 2007 roku przez Stowarzyszenie „Fabryka Feniksa” akcja pod hasłem „Ratujmy naszą historię od zapomnienia”, organizowana przy współpracy z Prezydentem Żyrardowa, ma na celu stopniowe, konsekwentne odnawianie najstarszych i najcenniejszych nagrobków, będących częścią historii naszego miasta.

 

Do tej pory, dzięki zebranym funduszom oraz przekazanym przez prezydenta Żyrardowa środkom z budżetu miasta, udało się odnowić następujące nagrobki:

grób Marie Marcellin, jedyny na żyrardowskim cmentarzu ślad rodu Dittrichów, grób pierwszego burmistrza Żyrardowa, Józefa Procnera, symboliczny grób poległego na Pawiaku wieloletniego prezydenta Żyrardowa, Edmunda Orlika, krzyż na grobie J. Engela z 1896 r., dwie rzeźby nagrobne aniołków na grobach F.K. Schinzla z 1885 r. oraz M. Rüster z 1899 r., krzyże w kwaterze Grobu Nieznanego Żołnierza, rzeźbę anioła na grobie rodziny Kazibetów z 1907 r ., rzeźbę mnicha na rodzinnym grobie Brzezińskich z 1938 r.

 

Fundusze zebrane podczas tegorocznej kwesty przeznaczone zostaną na odnowienie nagrobka rodziny Tuszewskich. „Jest to wyjątkowo ciekawy nagrobek, jeden z najoryginalniejszych spośród znajdujących się na żyrardowskim cmentarzu – podkreśla Maria Badeńska – Stapp, Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie. – Został wzniesiony na początku XX wieku, a jego elementami charakterystycznymi są postacie Świętej Rodziny w grocie oraz popiersie Św. Piotra, którego możemy rozpoznać po atrybutach – dwóch skrzyżowanych kluczach. W związku z bardzo złym stanem zachowania, nagrobek wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich.”

 

Reklama