RIO wytyka Żyrardowowi

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu przez prezydenta miasta Żyrardowa za I półrocze 2012 roku, ale też kolejny raz zwraca uwagę na niepokojące statystyki. To co skład sędziowski uważa za największe zagrożenie to zrealizowanie dochodów majątkowych na poziomie zaledwie ponad 7 procent w stosunku do dochodów zaplanowanych. Zdaniem RIO to może być oznaka nierealnego planowania.

RIO wskazuje też na bliski maksymalnego poziom zadłużenia miasta na 30 czerwca br., bo stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ponad 68,5 mln zł co stanowi 58,37 % planowanych dochodów ogółem. Maksymalny stan zadłużenia wynosi 60%.

Bardzo źle wygląda też poziom należności wymagalnych na koniec czerwca 2012 roku, bo wynosił on ponad 21 mln zł.

Te wszystkie czynniki zdaniem RIO mogą się jeszcze zmienić do końca roku, ale też mogą być zapowiedzią niezrealizowania budżetu miasta w 2012 roku./AW

Reklama