Budżet Gminy Wiskitki na 2013 rok został zatwierdzony


Znany jest plan finansowy Gminy Wiskitki na przyszły rok. Na ostatniej sesji Rady Gminy, jaka odbyła się 21 grudnia radni większością głosów:10 głosów za i przy 3 wstrzymujących przyjęli budżet na 2013 rok. Jak mówił przy omawianiu finansów Gminy na przyszły rok wójt Franciszek Grzegorz Miastowski plan finansowy na 2013 rok to budżet prorozwojowy. Budżet został przygotowany bardzo wnikliwie w oparciu o możliwości finansowe Gminy i zadania, które są w trakcie realizacji i zostały zaplanowane na przyszłość. -To budżet, który daje naszej Gminie ogromną szansę- podkreślał wójt.-Pozwala z roku na rok na coraz większy rozwój- dodał samorządowiec. W założeniach budżetu w większości działów został przyjęty plan oszczędnościowy. Dochody na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości ponad trzydziestu czterech milionów złotych, jest to wzrost w stosunku do 2012 roku o dziesięć milionów złotych. Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na ponad trzydzieści pięć milionów złotych. Wśród najważniejszych pozycji inwestycyjnych znalazła się realizacja kanalizacji na kwotę blisko szesnastu milionów złotych, wydatki na drogi zaplanowane zostały na kwotę ponad jednego miliona złotych, wydatki na zadania oświatowe zaplanowane zostały na poziomie ośmiu i pół miliona złotych, wydatki związane z opieką społeczną pochłoną trzy miliony sześćset tysięcy złotych, czterysta tysięcy złotych zaplanowanych zostało na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przewidziano w budżecie milion złotych. Tymczasem realizacja zadań funduszu sołeckiego pochłonie blisko czterysta tysięcy złotych. J&A Media

Reklama