Czternaście osób z Mszczonowa z nowymi kalifikacjami na rynku pracy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Mszczonowa zakończył kolejny etap projektu szkoleniowego skierowanego do bezrobotnych mieszkańców. Projekt to nie tylko warsztaty z psychologiem czy doradcą zawodowym ale też nauka księgowości, impuls do zakładania własnych firm. Uczestnicy wzięli udział w kursach obsługi kasy fiskalnej, szkoleniu z zakresu opieki nad osobami starszymi i kursie z zakresu posługiwania się wózkiem widłowym ale też dotyczyły nauki bezpiecznej wymiany butli gazowych. Szkolenia były możliwe dzięki pozyskanej przez MOPS dotacji unijnej, w ramach projektu Lepsze Jutro Młodych. Dzięki realizacji tego zadania udało się pomóc, podnieść kwalifikacje dziecięciu kobietom i czterem mężczyznom. Projekt zakończył się 10 grudnia. JN fot. RW

Reklama