Powiatowy konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Ponad 200 fotografii konkurowało o tytuł najpiękniejszej w konkursie fotograficznym „Powiat Żyrardowski: czas teraźniejszy, przyszły i przeszły”. W konkursie wzięło udział 21 autorów z całego powiatu. Komisja konkursowa postanowiła przyznać:

w kategorii I – szkoły podstawowe, klasy I – VI

I miejsce – Julii Stegenka l.11 – Szkoła Podstawowa w Guzowie

II miejsce – Natalii Osial l.10 – Zespół Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie (nauczyciel Jolanta Bakalarska)

III miejsce – Jakubowi Czarneckiemu l.10 – Szkoła Podstawowa w Lutkówce (nauczyciel Małgorzata Gołuch), oraz wyróżnić pracę Wiktorii Kromskiej l.11 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie (nauczyciel Jolanta Bakalarska)

w kategorii II : szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

I miejsce – Adriannie Kołaczek l.14 – Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie (nauczyciel Maciej Jankowski);

II miejsce – Bartoszowi Szustakowskiemu l.15 – Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie (nauczyciel Jagoda Bartoszewska);

III miejsce – Julii Góra l.16 – Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej (nauczyciel Igor Pańkow)

oraz wyróżnienia dla Anny Dawidek l.17 z Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach (nauczyciel Jagoda Bartoszewska), Justyny Markuszewskiej l.15 z Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej (nauczyciel Marzena Żuchewicz) i dla Karoliny Romalskiej l.14 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie (nauczyciel Maciej Jankowski).

Ponadto nagrody otrzymali:

Nagrodę Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie Aleksandra Polna l.14 z Klubu Foto-Format w Żyrardowie (nauczyciel Andrzej Szymaniak).

Wszyscy laureaci konkursu – bezpłatne karnety na wywołanie zdjęć w Zakładzie Fotograficznym partnerującym organizatorowi.

Komisja zakwalifikowała wybrane prace na wystawę pokonkursową, a wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

W skład komisji konkursowej weszli: Anna Kolera, Dyrektor Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Bożena Liszewska, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, Adam Pilorz, artysta plastyk i Andrzej Szymaniak. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Żyrardowskiego – Wojciech Szustakiewicz./

Tekst na podstawie informacji Sławomira Naleja z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. fot. Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie

Reklama