Rynek pracy na koniec roku

 

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim sumuje ostatnie miesiące na rynku pracy. Ze statystyk wynika, że bezrobocie w porównaniu z analogicznym, ubiegłym 2011 rokiem jest na wyrównanym poziomie. – Stopa bezrobocia w powiecie sięga 7,5 %. W Urzędzie Pracy na koniec października zarejestrowanych było 2445 osób, z miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki na koniec sierpnia formalnie bez pracy w rejestrze PUP znajdowały się 1184 osoby. Jak mówi Hanna Wilamowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim PUP stara się aktywizować swoich klientów, poprzez organizację dla nich staży czy innych form wsparcia. W tym roku w sumie z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej skorzystało już 68 osób. Dotacja kształtuje się na poziomie około dwudziestu tysięcy złotych, to ma być pomoc dla nowego przedsiębiorcy, by mógł zrealizować własny biznes. Do tej pory w 2012 roku z propozycji odbycia stażu skorzystały 143 osoby. To pomoc zwłaszcza dla ludzi bez zawodowego doświadczenia ale nie tylko. Coraz większą grupę bezrobotnych stanowią osoby po pięćdziesiątym roku życia, znaczną grupą są też bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. Wiele osób jest opornych na proponowane przez PUP formy doskonalenia zawodowego i przeciwdziałania bezrobociu, rejestrują się wyłącznie po to, by mieć zapewnione ubezpieczenie. Około 30 procent bezrobotnych w statystykach PUP jest od co najmniej roku. Justyna Napierała

 

Reklama