Z sołtysami gminy o inwestycjach

Urszula Ciężka, wójt gminy Radziejowice spotkała się z sołtysami. Dyskusja dotyczyła planów budżetowych na przyszły rok i funkcjonowania lokalnego samorządu. Wójt gminy poinformowała,że są szanse na oszczędności w urzędzie. Poinformowała też o tym, że gmina znajdzie się w bazie internetowej na portalu, jaki reklamuje walory poszczególnych miejscowości. – W ten sposób zwiększa się szansa na potencjalnych inwestorów- podkreśliła wójt Radziejowic. Pytania sołtysów dotyczyły przede wszystkim inwestycji, szczególnie zaś drogowych ale także planów gminy względem wysypiska śmieci w Krzyżówce.

Poniżej plany lokalnego samorządu dotyczące poszczególnych miejscowości, to wydatki na 2013 rok, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Adamów Parcel planowany jest remont drogi gminnej za kwotę-4645 złotych,

Adamów Wieś planowany jest remont drogi gminnej za kwotę- 4580 złotych,

Krze Duże planowany jest remont drogi gminnej za kwotę- 6452 złotych,

Kamionka w planach jest remont drogi gminnej na kwotę 1172 złotych i zakup tablic informacyjnych sołectwa i remont przystanku dla dzieci dojeżdżających do szkoły za kwotę-2950 złotych,

Zboiska w planach budowa wiaty na placu sołectwa za kwotę 4502 złotych,

Tartak Brzózki w planach oświetlenie ulic, zawieszenie lamp na istniejących słupach za kwotę-2514 złotych ale też zakup i montaż tablic ogłoszeniowych z mapą nazw ulic danej miejscowości na kwotę 4500 złotych,

w Radziejowicach w planach zagospodarowanie terenu w centrum, zakup zabawek na plac zabaw za kwotę-11738 złotych,

w Radziejowicach Parceli w planach oświetlenie ulicy Poziomkowej za kwotę 5954 złotych,

w Budach Mszczonowskich w planach remont drogi gminnej za kwotę 3834 złotych,

w Korytowie A w planach remont drogi gminnej za kwotę- 8000 złotych oraz naprawa elektryczności w budynku gminnym za kwotę- 3765 złotych,

w Korytowie w planach remont drogi gminnej za kwotę- 8375 złotych,

w miejscowości Podlasie remont rogi gminnej za kwotę- 3389 złotych,

w Chrobotach- remont drogi gminnej za kwotę- 1041 złotych oraz projekt oświetlenia za kwotę- 3500 złotych,

w Benenardzie w planach remont drogi gminnej za kwotę- 4044 złotych,

w Krzyżówce w planach remont drogi gminnej za kwotę- 3860 złotych,

w Słabomierzu wykonanie placu zabaw dla dzieci za kwotę- 4763 złotych,

w Kuklówce Radziejowickiej w planach oświetlenie ulic za kwotę- 4345 złotych,

w Kuklówce Zarzecznej uporządkowanie skweru poświęconego Józefowi Chełmońskiemu za kwotę- 5784 złotych,

w Nowych Budach w planach remont drogi gminnej za kwotę- 4318 złotych,

w Budach Józefowskich w planach oświetlenie ulic za kwotę- 5287 złotych.

Oprac. JN

Reklama