Był drewniany jest betonowy. Most w Kamionie odbudowany.

Dwa lata czekali mieszkańcy 20 wsi na odbudowanie mostu na Bzurze. Drewniana przeprawa, fragment dawnego, najdłuższego drewnianego mostu łączącego Kamion i Wyszogród, została zdemontowana i zastąpiona mostem betonowym.

 -To bardzo ważna chwila nie tylko dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego ale i niezwykle ważna przeprawa, bo znajdująca się w widłach Bzury i Wisły, znacznie ułatwiająca komunikację- zwracał uwagę Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego.

 Marszałek przypomniał też historię tego mostu, który niegdyś stanowił jedną w ważniejszych przepraw przez dwie rzeki Bzurę i Wisłę. Kiedy jednak w poprzedniej dekadzie przebudowano most w Wyszogrodzie i wytyczono nową drogę, fragment tej przeprawy został włączony do drogi wojewódzkiej 575 i pozostał drewniany.

Kres starej przeprawie położyła powódź z 2010 roku, a właściwie tzw „cofka” z Wisły, która naruszyła jej konstrukcję na tyle, że najpierw poważnie ograniczono na niej ruch, wreszcie most całkowicie zamknięto.

 Dla mieszkańców w sumie około 20 wsi położonych po obu stronach mostu, był to najgorszy czas, bo podzielił sąsiadów, a także wydłużył kilkakrotnie dojazd do pól, do kościoła, na cmentarz czy do szkoły.

 Zarówno mieszkańcy Śladowa jak i Kamionów musieli jechać do najbliższej przeprawy przez Bzurę do Brochowa. W sumie około 18 -20 kilometrów.

 Dzięki rządowym funduszom na usuwanie skutków powodzi oraz środkom z budżetu województwa mazowieckiego most w śladzie drogi wojewódzkiej nr 575 został odbudowany. Dziś (2 stycznia) most otrzymał też imię Józefa Krzyczkowskiego, kapitana, członka Szarych Szeregów, partyzanta i bohatera wojennego, wspominali kombatanci.

W ramach inwestycji całkowicie odbudowano zniszczony w trakcie powodzi drewniany most oraz prowadzące do niego drogi dojazdowe. Nowy most wykonany został z żelbetonu o grubości 9 m, a na odcinku 160 m powstały jezdnie o szerokości 6 m.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 15 mln zł (14,7 mln zł). Z budżetu województwa przeznaczono na ten cel prawie 8 mln mln zł, fundusze rządowe, na usuwanie skutków powodzi stanowiły blisko 7 mln zł.

W czasie uroczystości zarówno marszałek Struzik jak i dyrektor MZDW, zapewniali że w ciągu dwu, trzech lat chcieliby wyremontować dziś dziurawą drogę wojewódzką nr 575. Nie ma co prawda jeszcze funduszy na ten cel, ale plany przewidują powolny remont drogi, przebiegającej przez tereny o dużej wartości krajobrazowej, oraz tereny chronione.

Przeprawa w Kamionie jest czynna od kilku tygodni, dziś została oddana oficjalnie. Tym samym jeden z ostatnich drewnianych mostów w powiecie sochaczewskim przestał istnieć. Drewniana przeprawa działała do niedawna także w Kozłowie Biskupim, ale i tam przed końcem roku stary most został zastąpiony nowym, już nie drewnianym. /Anna Wrzesień

Reklama