Wystawa ikon w Wilii Radogoszcz

Jeszcze do 27 stycznia w Wilii Radogoszcz oglądać można wystawę ikon domowych z kolekcji Petra i Andrieja Costinów. Kolekcja liczy ponad 150 ikon powstałych od końca XVIII do początków XX wieku na terenach byłego Związku Radzieckiego, Rosji, Ukrainy, Mołdawii. Ikona to obraz religijny, przestawia postacie świętych. Ważną cechą dzieł jest wierność kanonowi, który określa technikę wykonania, sposób przedstawienia postaci, to dzieła przesycone symboliką.

Kolekcja prezentuje ikony domowe, których zadaniem było chronić dom mieszkańców. Petro Costin właściciel kolekcji zbiera ikony od 40 lat, jest również twórcą Muzeum Służby Celnej Republiki Mołdawii, swoją pasją zaraził już także swojego syna Andrieja. Wystawa została otwarta w grodziskiej Willi Radogoszcz 12 stycznia.

Reklama