Zmieniają się zasady wydawania paszportów

Od 17 stycznia 2013 roku wniosek o paszport będzie można złożyć w dowolnym wydziale paszportowym na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania i w tym samym miejscu, będzie można paszport odebrać. Czas wyrobienia paszportu (do 30 dni) i opłaty pozostają bez zmian.

Na Mazowszu działa 20 punktów paszportowych, 5 w delegaturach MUW (Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce), 15 w Warszawie i okolicznych powiatach (na Mazowszu Zachodnim w Pruszkowie).

W wybranych punktach umożliwiono uiszczanie opłat w kasach na miejscu i wprowadzono elektroniczny system numerkowy. Pod koniec 2009 r. urząd wojewódzki uruchomił automatyczną infolinię paszportową (22) 695 73 88. Wszelkie informacje dotyczące paszportów dostępne są na www.mazowieckie.pl (zakładka Paszporty).

W ubiegłym roku wojewoda mazowiecki wydał 222 tys.paszportów.

Zmiany umożliwią wydanie paszportu tymczasowego w nagłych, udokumentowanych przypadkach związanych z działalnością zawodową. Dotychczas było to możliwe tylko w przypadku choroby, śmierci za granicą najbliższego członka rodziny lub konieczności nagłego leczenia.

Mimo tego, w Mazowieckiem, w sezonie, każdego dnia około 50 osób wnioskuje o przyspieszenie decyzji paszportowej – większość z powodu wykupionej wycieczki.

To dlatego Katarzyna Prus – Stachyra, dyrektor WSO MUW, przypomina o sprawdzeniu terminu ważności paszportów całej rodziny i składania wniosków o paszport przed zaplanowaniem letnich wakacji za granicą, co najmniej 1,5 miesiąca przed wyjazdem.

Co roku straż graniczna cofa z lotniska ponad 150 osób z powodu nieważnego paszportu lub jego braku.

Obecnie paszport wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy. W przypadku braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Podstawą zmian jest ustawa z 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 grudnia 2012 roku – wchodzi w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia.

 Na podstawie informacji nadesłanej przez Ivettę Biały, Rzecznika Prasowego Wojewody Mazowieckiego.

 

Reklama