Żyrardów nie chce być w Związku Miast Polskich

Żyrardów nie chce już być członkiem Związku Miast Polskich. Wszystko dlatego, że związek nie spełnia pokładanych w nim nadziei a miasto szuka oszczędności.

„Przystępując do ZMP (w styczniu 1997 roku) miasto oczekiwało wymiany doświadczeń – pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów, udziału w konferencjach, czerpania z bazy dobrych praktyk, wpływu na legislację, kontakty zagraniczne i wsparcie eksperckie ” -czytamy w uzasadnieniu projektu styczniowej uchwały Rady Miasta. Tymczasem miasto z pomocy Związku w tych kwestiach w ogóle nie korzysta.

Za to, jak to w przypadku każdego członkostwa, miasto ponosi opłaty określone na poziomie 25 groszy od mieszkańca, dodatkowo składka jest co roku waloryzowana o wskaźnik inflacji.

W tym roku taka opłata wyniosłaby prawie 11 tys złotych.

Ponieważ miasto szuka oszczędności, radni oraz zarząd miasta uznali, że taka oszczędność również ma znaczenie. Z tego samego powodu zostaje zmieniony statut Straży Miejskiej, który przenosi księgowość jednostki budżetowej do ratusza. Decyzje w obu sprawach zapadną prawdopodobnie jeszcze w styczniu./ red

Reklama