PGM Żyrardów pozbywa się rachunków za wodę

Pierwsza kamienica w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie nie będzie już rozliczana się z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków z zarządcą, ale z zakładem wodociągów i kanalizacji (PGK Żyrardów). Zmiana dotyczy kamienicy przy ulicy Dittricha 3 i obowiązuje od 1 lutego br.

Mieszkańcy kamienicy początkowo zbuntowali się i nie podpisali umów. Obawiali się, że nowa umowa przełoży się na wzrost cen za wodę i ścieki, oraz dodatkowe opłaty z konserwację sieci czy z tytułu rozliczeń za tzw. straty wody.

Zdanie zmienili jednak po spotkaniu z wice prezesem PGM Grzegorzem Aliszewskim, który przekonywał, że zmiana dotyczy jedynie adresata opłat. Na zmianie mieszkańcy mogą nawet skorzystać, bo nowe liczniki z pomiarem radiowym, pozwolą precyzyjniej rozliczać ilość zużytej wody. W ten sposób najemcy będą płacili dokładnie za tyle wody, ile zużyli, zaś straty zostaną ograniczone do minimum.

W kamienicy przy ulicy Dittricha 3 jest 14 lokali, wszystkie zgodnie z wymogami PGK zostały wyposażone w oddzielne liczniki.

-To pierwszy z budynków, które będą rozliczane z nowy sposób. Docelowo, PGM powinien przekazać wszystkie umowy do PGK- zapowiada Grzegorz Aliszewski z PGM Żyrardów. Nie nastąpi to jednak bardzo szybko, bo opomiarowanie każdego lokalu jest kosztowne, dodaje Aliszewski.

Umowy w sprawie dostarczania wody i odbiór ścieków powinny jednak być po stronie PGK, bo jest to naturalne, tak jak umowy z dostawcą prądu. Dziś PGM jest pośrednikiem i ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty. Zmiana pozwoli ominąć pośrednika a PGM- owi zaoszczędzi pracy./ AW

Reklama