XXVI Festiwal Miniatur Teatralnych w Żyrardowie

Fraszka” z Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie i „II pietro” z Zespołu Szkół publicznych w Osuchowie, to zwycięzcy Powiatowego Festiwalu Miniatur Teatralnych w Żyrardowie w kategorii szkolnej. W kategorii przedszkolnej jury przyznało nagrodę zespołowi Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 8 w Żyrardowie oraz wyróżnienie zespołowi Promyczki z Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żyrardowie. Festiwal odbył się 25 marca br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie.

Ze względu na to, iż rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima, w regulaminie uwzględniono konieczność wyboru do opracowania teatralnego utworów tego autora.

Do przeglądu zgłosiło się 12 zespołów reprezentujących przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z powiatu żyrardowskiego. W jury zasiedli: Danuta Wójt – instruktor teatralny, Bożena Liszewska – dyrektor MłDka, plastyk Urszula Izdebska – muzyk.

Zespoły nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego oraz Prezydenta Miasta Żyrardowa. Pozostałe zespoły otrzymały dyplomy za udział oraz wszyscy opiekunowie dyplomy pamiątkowe. Zaproszenie na Festiwal przyjęli: zastępca starosty żyrardowskiego Krzysztof Ciołkiewicz, dyrektor Wydziału Oświaty starostwa Anna Kolera, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury miasta Żyrardowa Jarosław Szafaryn./ red. na podstawie sprawozdania p.Hanna Fibich

Reklama