Dwukrotnie wzrosła przestępczość w Gminie Wiskitki

Budowy autostrady A2, obwodnicy Wiskitek i Żyrardowa i budowa kanalizacji sprawiły, że w 2012 roku znacznie wzrosła przestępczość na terenie Gminy Wiskitki, wyjaśnia z-ca komendanta KPP w Żyrardowie Arkadiusz Zgieb. W porównaniu z 2011 rokiem jest to prawie podwojenie zdarzeń przestępczych.

Dla przykładu w 2012 roku policjanci odnotowali 93 kradzieże na terenie Gminy Wiskitki, (w 2011 – 43), kradzieży z włamaniem odnotowano 72 (w 2011 roku – 32), w 2012 było 20 rozbojów, podczas kiedy rok wcześniej, nie odnotowano żadnych tego typu zdarzeń.

W sumie w 2012 roku odnotowano 328 wszystkich przestępstw na terenie Gminy Wiskitki, zaś w 2011- 174 przestępstwa. Choć statystyki mogą niepokoić mieszkańców, Arkadiusz Zgieb uspokaja, że na szczęście jednocześnie wzrosła wykrywalność sprawców przestępstw. W porównaniu do 2011 roku jest to wzrost o 20%.

Komendant KPP Żyrardów zareagował na niepokojący wzrost przestępstw i wzmocnił jednostkę w Wiskitkach o dodatkowych policjantów. Dziś w Komisariacie Policji w Wiskitkach jest pełna obsada i pracuje 8 funkcjonariuszy, razem z kierownikiem. Ponadto na terenie Gminy pracują dodatkowe patrole policyjne. Ich obecność to zasługa samorządu i decyzji Wójta Gminy oraz Rady Gminy Wiskitki, którzy podjęli decyzję o dofinansowaniu patroli w kwocie ok 50 tys zł rocznie./red

Reklama