Gmina udzieli pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu

 

Gmina Grodzisk Mazowiecki udzieli finansowej pomocy Powiatowi Grodziskiemu. Taką decyzję podjęli radni Rady Miejskiej podczas ostatniej sesji, jak odbyła się 25 marca. Zgodnie z przyjętą uchwałą Gmina udzieli Powiatowi wsparcia w wysokości 1.200000 złotych z przeznaczeniem na: budowę ścieżki rowerowej Grodzisk Mazowiecki- Marynin (600000 złotych), modernizację ulicy 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim (200000 złotych), oraz na zakup rentgena przeznaczonego na potrzeby Szpitala Zachodniego (400000 złotych). Pieniądze zostały zabezpieczone w gminnym budżecie na ten rok, pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej. Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

Reklama