Jaś Latek nagrodzony w Warszawie

Jaś Latek podopieczny Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie został nagrodzony, za pracę plastyczną na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Warszawa moja Stolica”. Jury spodobało się przedstawienie przez Jasia Stadionu Narodowego.

Konkurs plastyczny zorganizowany został przez Pałac Młodzieży w Warszawie już po raz 28. Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką. Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, zoo, cyrk wesołe miasteczko, teatry, pomniki, kościoły itp.

Komisja oceniła 1055 prac, które napłynęły na konkurs z 60 placówek. Nagrodzono 30 prac a wystawę zakwalifikowano 176. Wśród laureatów konkursu znalazł się Jan Latek, lat 7 – z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, który namalował Stadion Narodowy. Jaś uczęszcza na zajęcia Dziecięcej Akademii Plastycznej od dwóch lat i ma na swoim koncie wiele nagród. Opiekunem Jasia Jest Bożena Liszewska.

9 kwietnia w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu połączone z otwarciem wystawy i wręczeniem nagród. Na wystawie pokonkursowej znalazły się równie ż prace innych wychowanków p. Bożeny Liszewskiej: Kamili Kałużnej, Wiktorii Bonikowskiej, Klaudii Świątek, Wiktora Lewandowskiego i Patrycji Sokołowskiej. Wystawa czynna będzie do połowy maja./ na podstawie informacji nadesłanej przez MłDK w Żyrardowie

Reklama