Nie będzie zmiany granic Ożarowa Maz. i Piastowa

Nie będzie zmiany granic Ożarowa Mazowieckiego oraz Piastowa o grunty leżące przy A2. 31 marca minął termin złożenia odpowiedniego wniosku w tej sprawie do MSWiA.

Mieszkańcy Ożarowa na razie mogą spać spokojnie. Burmistrz Piastowa Andrzej Kubicki, nie złożył wniosku o zmianę granic i zapowiada rezygnację z z pomysłu. Powodem jest między innymi oburzenie burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pawła Kanclerza oraz mieszkańców gminy, którzy licznie wypowiedzieli się w tej sprawie w konsultacjach społecznych. Aż 3 tys osób, powiedziało nie zmianom granic, a tylko 3 były skłonne oddać Piastowowi 20 ha we wsi Konotopa przy autostradzie A2.

W podobnych konsultacjach społecznych w Piastowie wypowiedziało się tylko 700 osób. Rada Miasta Piastowa najpierw poparła pomysł przyłączenia 20 ha należących do sąsiadów, po ostrej reakcji Ożarowa jednak, część z nich cofnęła swoje poparcie dla działań burmistrza w tej sprawie. 

O ile Powiat Warszawski Zachodni zajął podobnie jak Ożarów Mazowiecki zdecydowane stanowisko przeciw zmianom, a tyle starań Piastowa nie poparł jego powiat. Na marcowej Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, uchwała w tej sprawie została po dyskusji zdjęta z porządku obrad. Tymczasem wniosek w sprawie ewentualnej zmiany granic powinien był trafić do wojewody mazowieckiego a następnie do MSWiA do 31 marca br.

Jeśli burmistrz Andrzej Kubicki dotrzyma słowa, dalszego ciągu sprawy nie będzie, a próby zmiany granic zakończą się na konsultacjach społecznych.

Dziś 20 ha spornych terenów to nieużytki, ale w przyszłości, jako położone przy autostradzie, mogą przynosić nawet 1mln zł rocznie z podatków./Anna Wrzesień

 

Reklama