Policjanci i właściciele stacji benzynowych mówią „nie” złodziejom paliw

Właściciele stacji paliw spotkali się w KPP w Żyrardowie, aby ustalić jak postępować w przypadku kradzieży paliw. Niestety takie kradzieże powtarzają się i stały się normą. Policja i właściciele stacji starali się wypracować metody przeciwdziałania temu zjawisku.

 Na spotkaniu omówiono i opracowano sposób działania pracowników stacji w przypadku ujawnienia kradzieży, jak również na co powinni zwracać uwagę podczas swojej pracy, aby rozpoznać potencjalnego złodzieja i jak w takim przypadku należy postępować. Ważnym wnioskiem końcowym było też ustalenie i zobowiązanie się przez Policję do przeprowadzania szkoleń dla pracowników poszczególnych stacji paliw z zakresu metod i form postępowania w przedmiotowym temacie. Policjanci zobowiązali się również do opracowania ulotki, która będzie zawierała niezbędne informacje dotyczące kradzieży paliw i ich sprawców. Zostanie ona przekazana właścicielom stacji benzynowych, którzy to następnie zobowiązali się ją rozdystrybuować wśród swoich pracowników.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że wspólne przedsięwzięcia pozwolą na ograniczenie zjawiska kradzieży na stacjach benzynowych./ na podstawie informacji st.post. Aleksandra Calik, Rzecznika Prasowego KPP Żyrardów

Reklama