Jest decyzja lokalizacyjna dla linii PKP Grodzisk Maz- Pruszków

Są decyzje lokalizacyjne dla linii kolejowej nr 1Warszawa – Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice. Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, podpisał je dla powiatu pruszkowskiego oraz miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki. Decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakres prac w ramach modernizacji linii kolejowej nr 1 obejmie m.in. przebudowę układów torowych, linii energetycznych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Aby wyeliminować negatywny wpływ ruchu kolejowego na środowisko, postawione zostaną ekrany akustyczne.

Pociągi będą mogły osiągnąć maksymalną prędkość – 160 km/h, dzięki czemu skróceniu ulegnie czas podróży do Warszawy dla pasażerów dojeżdżających m.in. z Żyrardowa czy Skierniewic. Poprawi się także bezpieczeństwo podróżnych. Wydane przez wojewodę decyzje lokalizacyjne dotyczą odcinków przebiegających przez Pruszków, Piastów, Brwinów i Grodzisk Mazowiecki.

Linia kolejowa nr 1 jest jedną z najbardziej obciążonych w kraju. Stanowi część transeuropejskiego korytarza transportowego. Decyzja lokalizacyjna określa podstawowe warunki realizacji inwestycji, m.in. jej obszar i warunki techniczne. Jest niezbędnym wymogiem do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Poprzednia decyzja została uchylona przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w lipcu 2012 roku z powodu błędów proceduralnych

Reklama