Żyrardowskie Szałaputy docenione na „Kulturomaniaku 2013”

Najmłodsi reprezentanci Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie z zespołu Szałaputy zostali docenieni przez jury na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak 2013”. W I kategorii wiekowej (przedszkola i klasy „0”) spośród 31 solistów i zespołów II miejsce przyznano Zuzannie Dropińskiej, a III Dominice Walczak. W II kategorii wiekowej (klasy I – VI) II miejsce uzyskał zespół „Szałaputy”, pokonując blisko 40 konkurentów.

 Zespółu wokalny „Szałaputy” działa w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie od kilkunastu lat i wciąż cieszy się wielkim zainteresowaniem dzieci i rodziców. Najmłodsi uczestnicy liczą 3 lata, a najstarsi 9. Ze względu na ograniczenia regulaminowe zespół „Szałaputy” na Przeglądzie mogła reprezentować tylko wybrana grupa dzieci. Ostatecznie w konkursie wzięły udział solistki:

 Zuzanna Dropińska, Dominika Walczak, oraz zespół wokalny w składzie: Zuzanna Dropińska, Zofia Dziuba, Urszula Chocyk, Patrycja Kawecka, Kamila Kuran, Joanna Nowak, Ada Rudzińska, Antonina Stalińska i Dominika Walczak.

 Nagrodzone wokalistki pracują pod kierunkiem Urszuli Izdebskiej i Aleksandry Rudzińskiej./ Oprac. Anna Wrzesień, na podstawie materiałów MłDK.

Reklama